Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
26.04.2018 14:29

Zážitková hodina v EDULAB

Vzdelávacie centrum EDULAB ponúka malým školákom a ich učiteľom možnosť vyskúšať si zážitkovú hodinu

O tom, že učenie môže byť pre deti skutočne atraktívne sa majú možnosť presvedčiť učitelia a ich žiaci na prvom stupni základných škôl z celého Slovenska. V rámci vzdelávacieho cyklu „Zážitkové učenie s KOZMIXOM" im vzdelávacie centrum neziskovej organizácie EDULAB aktuálne ponúka možnosť prísť a zažiť inovatívnu výučbu, ktorá bude deti baviť a motivovať.  

„Vyučovacia hodina má dĺžku 60 až 90 minút a je vedená pedagógmi EDULAB-u s dlhoročnou praxou. Pre učiteľov je inšpiráciou využiteľnou v každodennej praxi, pre ich žiakov zážitkovým učením, keď sa učia a zabávajú zároveň," hovorí Lucia Kandráčová, ktorá jedna z pedagogičiek vzdelávacieho centra.

Učitelia, ktorí chcú so svojimi žiakmi do EDULAB-u prísť, si môžu vybrať jeden zo štyroch tematických okruhov určených žiakom prvého stupňa základných škôl. 

Prvým je matematika, kde sa ukáže, že vôbec nemusí byť pre deti strašiakom. Kozmix žiakov prevedie svetom počtov zábavnou formou, deti si zopakujú základné matematické operácie a popritom pochopia, že nadobudnuté zručnosti možno zužitkovať vo všetkých sférach bežného života. 

Na slovenčine sa žiaci spolu s Kozmixom ponoria do hravého sveta slovenského jazyka, v ktorom vládne zábava a radosť zo spoznávania rodnej reči. Žiaci zistia, že slovenčina je ten najkrajší jazyk v celom vesmíre.

Čo je to recyklácia alebo ako dlho sa v prírode rozkladá vyhodená žuvačka? Odpovede na tieto otázky a ešte oveľa viac žiaci zistia na dobrodružnej misii za záchranou Modrej planéty.

Pri téme finančnej gramotnosti sa zasa žiaci hravou formou oboznámia so svetom peňazí. Spoločne objavia rôzne druhy platidiel, zistia čo je to mzda a na čo slúži banka. Okrem toho sa naučia ako správne hospodáriť a prečo sa oplatí robiť si finančné plány.

A to nie je všetko. V cene 3 € za jedného žiaka je okrem samotnej zážitkovej výučby aj certifikát pre každého žiaka, Kozmixov komiks, tetovačky a odznaky s motívmi obľúbených postavičiek. Učitelia získajú okrem darčeka bezplatný, 3-mesačný prístup na portál Kozmix.sk. Ten obsahuje množstvo interaktívnych a inovatívnych vzdelávacích materiálov využiteľných pri bežnej výučbe v škole.

V prípade záujmu o zážitkové učenie s Kozmixom v EDULAB-e je potrebné, aby učitelia napísali na info@edulab.sk a dohodli si termín návštevy.

Súvisiace články

13.04.2018 10:28

Deutschkongress združí učiteľov nemčiny a posilní dôležitosť výučby cudzích jazykov na Slovensku

Katolícka univerzita v Ružomberku bude 2. a 3. júla hostiť podujatie Deutschkongress, zamerané na podporu výučby nemeckého jazyka na Slovensku. Oblasť workshopov pre učiteľov a lektorov podporila Nadácia Volkswagen Slovakia, al...
05.11.2018 19:05

Letopisy

SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike, Slovensko-ruskej spoločnosti, Klubom ARBAT v Prešove, pripravili výstavu ruského maliara a grafika Alexandra Jerašov...
31.05.2018 09:18

Nové bioplasty z STU sa môžu rozložiť aj v pôde i vo vode

„Keď hovoríme o bioplastoch, rozumieme buď plast vyrobený z obnoviteľných zdrojov surovín alebo biologicky rozložiteľné plasty. Pre prírodu sú, samozrejme, najpriaznivejšie tie, ktoré sú aj z obnoviteľných surovín aj biologick...