Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
28.05.2018 10:54

ZELENÁ ARCHITEKTÚRA A ZELENÉ MESTÁ

Vydavateľstvo EUROSTAV spolu s občianskym združením EUROARCH pripravilo na školský rok 2018/2019 pokračovanie projektu pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a žiakov primy a sekundy 8-ročných gymnázií s názvom DETI A ARCHITEKTÚRA 2018. Projekt prebieha už od roku 2013 a minulý rok sa do neho zapojilo viac ako 100 ZŠ a gymnázií po celom Slovensku. Keďže sa stretol zo strany žiakov aj učiteľov s veľkým záujmom, rozhodli sme sa v ňom pokračovať.

Cieľom  projektu je hravou formou vzdelávať deti o tom, čo je dobrá a kvalitná architektúra. Myslíme si, že je dôležité budovať už u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe a ukázať im príklady, ako aj oni môžu prispieť ku kvalitnejšiemu prostrediu vo svojom meste či obci.

Vzdelávanie bude prebiehať opäť formou kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu a témou tohoročného kurzu bude ZELENÁ ARCHITEKTÚRA A ZELENÉ MESTÁ

Projekt spúšťame v polovici septembra 2018, pričom do 15. júna 2018 bude prebiehať prihlasovanie škôl do projektu a výber zodpovednej osoby za každú školu, s ktorou budeme ohľadom projektu komunikovať. Následne sa spojíme s poverenou pani učiteľkou/učiteľom a podrobne ich budeme informovať o časovom a obsahovom zameraní projektu Deti a architektúra, ako aj o spôsobe jeho realizácie. 

Účasť žiakov aj škôl v projekte je bezplatná.

Samotný e-learningový kurz bude prebiehať v septembri. Následne budú žiaci pracovať na výtvarnej práci na tému "Naša zelená škola".  Najkrajšie práce vyberie zodpovedná pani učiteľka/učiteľ a pošle do Vydavateľstva EUROSTAV najneskôr do 7. novembra 2018. Porota vyberie najkrajšie práce do polovice novembra, pripraví vernisáž ocenených prác v Bratislave a pozve autorov ocenených prác do Bratislavy na tematickú vychádzku. 

Viac info o projekte z minulých ročníkov nájdete tu alebo tu a aktuálne dianie sledujte aj na našom facebooku

Ak Vás projekt Deti a architektúra oslovil a chcete sa do jeho realizácie tento rok zapojiť, dajte nám prosím vedieť čo najskôr, najneskôr však do 15. júna 2018 a oznámte nám meno zodpovednej pani učiteľky, ktorá bude Vami poverená komunikáciou s nami a koordináciou projektu za Vašu školu na mailovú adresu: ozeuroarch@eurostav.sk alebo obuchova@eurostav.sk.

Vzhľadom na zameranie tohtoročného projektu odporúčame, aby sa žiaci venovali tomuto projektu počas hodín environmentálnej výchovy, alebo výtvarnej výchovy, prípadne prírodopisu či zemepisu.

V prípade, že máte doplňujúce otázky ohľadom projektu,  kontaktujte p. Lalíkovú  na mailovej adrese ozeuroarch@eurostav.sk alebo na tel.: 02/32662825.

Zapojte sa do projektu a spestrite vašim žiakom školské vyučovanie!

S pozdravom,
 

 

Ing. arch. Darina Lalíková, PhD.
Autorka projektu 

Súvisiace články

02.03.2018 13:01

Firmy majú stále záujem o absolventov IT odborov či ekonómov

Výber správneho študijného odboru môže mladým ľuďom zaručiť, že po skončení školy nebudú mať problém zamestnať sa. Najžiadanejšou vysokoškolskou kvalifikáciou je naďalej odbor IT technológií, dopyt zamestnávateľov je aj po abso...
21.06.2019 09:47

FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2019

Talentovaným drobcom, žiakom základných škôl, ponúkla Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) hravú formu vedecko-technickej súťaže. Žiakom základných škôl dali ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Druhý ročník Fe...
09.10.2017 09:12

Výnimočný deň so VŠETKOVEDKOM

„Deti sa na Všetkovedka veľmi tešia, nevedia sa dočkať súťaže. V ten deň sa cítia výnimočne, lebo môžu predviesť svoje vedomosti, ...“ zhodnotila atmosféru súťaže učiteľka zo ZŠ.