Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
28.05.2018 10:54

ZELENÁ ARCHITEKTÚRA A ZELENÉ MESTÁ

Vydavateľstvo EUROSTAV spolu s občianskym združením EUROARCH pripravilo na školský rok 2018/2019 pokračovanie projektu pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a žiakov primy a sekundy 8-ročných gymnázií s názvom DETI A ARCHITEKTÚRA 2018. Projekt prebieha už od roku 2013 a minulý rok sa do neho zapojilo viac ako 100 ZŠ a gymnázií po celom Slovensku. Keďže sa stretol zo strany žiakov aj učiteľov s veľkým záujmom, rozhodli sme sa v ňom pokračovať.

Cieľom  projektu je hravou formou vzdelávať deti o tom, čo je dobrá a kvalitná architektúra. Myslíme si, že je dôležité budovať už u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe a ukázať im príklady, ako aj oni môžu prispieť ku kvalitnejšiemu prostrediu vo svojom meste či obci.

Vzdelávanie bude prebiehať opäť formou kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu a témou tohoročného kurzu bude ZELENÁ ARCHITEKTÚRA A ZELENÉ MESTÁ

Projekt spúšťame v polovici septembra 2018, pričom do 15. júna 2018 bude prebiehať prihlasovanie škôl do projektu a výber zodpovednej osoby za každú školu, s ktorou budeme ohľadom projektu komunikovať. Následne sa spojíme s poverenou pani učiteľkou/učiteľom a podrobne ich budeme informovať o časovom a obsahovom zameraní projektu Deti a architektúra, ako aj o spôsobe jeho realizácie. 

Účasť žiakov aj škôl v projekte je bezplatná.

Samotný e-learningový kurz bude prebiehať v septembri. Následne budú žiaci pracovať na výtvarnej práci na tému "Naša zelená škola".  Najkrajšie práce vyberie zodpovedná pani učiteľka/učiteľ a pošle do Vydavateľstva EUROSTAV najneskôr do 7. novembra 2018. Porota vyberie najkrajšie práce do polovice novembra, pripraví vernisáž ocenených prác v Bratislave a pozve autorov ocenených prác do Bratislavy na tematickú vychádzku. 

Viac info o projekte z minulých ročníkov nájdete tu alebo tu a aktuálne dianie sledujte aj na našom facebooku

Ak Vás projekt Deti a architektúra oslovil a chcete sa do jeho realizácie tento rok zapojiť, dajte nám prosím vedieť čo najskôr, najneskôr však do 15. júna 2018 a oznámte nám meno zodpovednej pani učiteľky, ktorá bude Vami poverená komunikáciou s nami a koordináciou projektu za Vašu školu na mailovú adresu: ozeuroarch@eurostav.sk alebo obuchova@eurostav.sk.

Vzhľadom na zameranie tohtoročného projektu odporúčame, aby sa žiaci venovali tomuto projektu počas hodín environmentálnej výchovy, alebo výtvarnej výchovy, prípadne prírodopisu či zemepisu.

V prípade, že máte doplňujúce otázky ohľadom projektu,  kontaktujte p. Lalíkovú  na mailovej adrese ozeuroarch@eurostav.sk alebo na tel.: 02/32662825.

Zapojte sa do projektu a spestrite vašim žiakom školské vyučovanie!

S pozdravom,
 

 

Ing. arch. Darina Lalíková, PhD.
Autorka projektu 

Súvisiace články

22.12.2018 18:50

Vzdelávanie dospelých je pre Slovensko výzvou

V dňoch 26. novembra až 2. decembra 2018 sa na Slovensku konal Týždeň celoživotného učenia. Mnohé z jeho kurzov, seminárov a prednášok sa uskutočnili s podporou EPALE – Elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe.
14.05.2019 15:44

Noc múzeí a galérií 2019

18. mája 2019 sa múzeá a galérie v Európe opäť otvoria návštevníkom s pestrou programovou ponukou v netradičnom čase.
05.05.2018 08:45

Po celom Slovensku sa rozbehnú projekty arteterapie a animoterapie

Dokopy 133 neziskových organizácií a inštitúcií starajúcich sa o hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí sa zapojilo do grantovej výzvy Nadácie VÚB. Odborná komisia rozhodla o tom, ktorých 22 z nich získava finančnú pomoc v cel...