SúťažeZ domova
0

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA na Obchodnej akadémii v Lučenci

Dňa 17. februára 2023 sa na OA v Lučenci uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády pre stredné školy v šk. roku 2022/2023, ktoré sa konalo on-line formou prostredníctvom platformy EduPage.

Cieľom geografickej olympiády  je prispieť k lepšiemu poznaniu Zeme, Európskej únie a ostatných regiónov sveta. Olympiáda napomáha ponímať svet ako multikultúrny priestor, a tým vedie k akceptovaniu zvykov, tradícií a spôsobu života obyvateľov iných regiónov. Zároveň vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe, a tiež podporuje zásady a princípy vyjadrené v stratégii udržateľného rozvoja Zeme.

Obsahom súťaže je celé spektrum zručností a vedomostí z geografie, ktoré majú praktické uplatnenie, napr. práca s mapami, dátovými súbormi, jednotlivými prvkami krajiny a i.

22 žiakov našej školy súťažilo v kategórii  Z. Súťažiaci vypracovávali test s 30 otázkami za 30 bodov. Časový limit na vypracovanie testu bol  40 minút.

Úspešní riešitelia školského kola geografickej olympiády musia dosiahnuť v teste minimálne 60 %, čo je 18 bodov. Krajské kolo sa bude konať 24.marca 2023.

Mgr. Miroslava Ružinská

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu