Z domova
0

Hlaholika v novej vizuálnej identite UCM v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave má novú vizuálnu identitu. Tvorí ju logo, na mieru vytvorené písmo, ktorého kresba je inšpirovaná písmom prineseným na Veľkú Moravu, farebnosť a nové dizajnové prvky ako pattern a pod. Nová identita zároveň spája tradíciu sv. Cyrila a Metoda a odkazuje na kráľovské mesto Trnava.

Kľúčovým prvkom novej vizuálnej identity univerzity je písmo vytvorené z hlaholiky, ktorú priniesli na Veľkú Moravu sv. Cyril a Metod. Z neho vychádza aj logo, ktoré tvorí skratka názvu univerzity a korunka umiestnená nad písmenom „U“, ktorá odkazuje na históriu kráľovského mesta Trnava.

Logo UCM s podnadpisom

„Cieľom novej identity je odlíšiť sa od ostatných a vytvoriť moderný, nadčasový, jednoduchý a jedinečný vizuálny jazyk, ktorý by prezentoval univerzitu a jednotlivé jej fakulty nielen dovnútra, ale aj navonok,“ uviedla Vladimíra Jurišová z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktorá proces tvorby novej identity koordinovala.

Stavebný princíp písma je založený na kontraste oblých a zrezaných tvarov, ktoré sú priamou reflexiou stavebného princípu hlaholiky. Súčasťou písma je aj tzv. štylistická sada, ktorá pôvodnú abecedu písma dopĺňa znakmi hlaholiky.

„Snahou tohto kontrastu je vniesť do textového prejavu odvahu a nezameniteľnosť vizuálnej informácie, ako odkazu na dielo solúnskych bratov Cyrila a Metoda,” uviedol Jakub Oleš z agentúry GoBigname, ktorá sa na tvorbe identity podieľala.

Vizuálna identita zároveň zjednocuje univerzitu a všetky jej súčasti. Spoločnú identitu tak získali aj jednotlivé fakulty a inštitút, ktoré budú vizuálne prepojené. Súčasne sa definovali princípy tvorby farebnosti pre nové súčasti univerzity, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti.

Nová vizuálna identita aplikovaná pre jednotlivé fakulty UCM

Univerzitná identita sa bude požívať pri komunikácii samotnej univerzity a v administratívnej korešpondencii, pod značkou UCM. Fakultnú identitu budú využívať fakulty na svoje vlastné marketingové aktivity a internú komunikáciu. Vyobrazenie sv. Cyrila a Metoda, ktorí boli súčasťou predchádzajúceho loga, sa bude využívať vo forme pečate UCM, ktorá je symbolom prvých dvoch dekád od založenia univerzity. Týmto spôsobom sa zabezpečí uchovanie historického odkazu a pečať si ponechá exkluzivitu, ktorá sa využíva len v exkluzívnych prípadoch na ceremóniách univerzity.

„Nová vizuálna identita je súčasťou viacerých zmien, ktorými univerzita v posledných rokoch prechádza. Tieto zmeny súvisia predovšetkým so skvalitňovaním vzdelávania, študijných programov, ale aj materiálneho vybavenia jednotlivých fakúlt a tiež priestorov a vybavenia pre študentov. Nová identita predstavuje to, o čo sa univerzita dlhodobo usiluje – byť modernou, atraktívnou a kvalitnou vzdelávacou inštitúciu vychádzajúcou z kľúčového historického odkazu našich predkov,“ uviedol rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave nesie vo svojom názve mená patrónov vzdelania a významných vierozvestcov z čias chýrnej Veľkej Moravy už viac ako 20 rokov. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) vznikla v roku 1997. Pre slovenskú akademickú obec a hlavne pre trnavský región má UCM nesmierny význam. Okrem uľahčenia prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu stovkám študentov a s tým súvisiacemu zvýšeniu vzdelanosti a  kultúry v kraji, univerzita od svojho počiatku podporovala a napomáhala rozvoju vedy a vzdelanosti na Slovensku prostredníctvom realizácie  študijných odborov, ktoré  dovtedy boli v úzadí a zároveň otvorila priestor pre vznik nových, moderných študijných programov. Do dnešného dňa vychovala viac ako 28 000 absolventov vo všetkých 3 stupňoch vzdelávania.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu