OD 21.09.2019 14:00
OD 21.09.2019 16:00
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave

Brána knihy otvorená, 2. cyklus

4-mesačný cyklus seminárov pre dospelých účastníkov - rodičov, učiteľov MŠ a ZŠ, knihovníkov, pracovníkov materských centier a ďalších záujemcov, ktorí chcú kreatívne čítať s deťmi a rozvíjať ich vzťah - nielen ku knihe - od najútlejšieho veku (6 mesiacov až 6 rokov). Semináre sa konajú 1x mesačne v sobotu (120 minút). Vedie ich lektorka Timotea Vráblová. Záujemcovia, ktorí absolvovali aspoň 3 semináre predchádzajúceho cyklu sa môžu prihlásiť na: gabriela.mikulcikova@bibiana.sk Noví záujemcovia sa môžu tešiť na semináre v mesiaci október.