OD 21.05.2018 00:00
OD 25.05.2018 00:00

Do školy na bicykli 2018

Aj tento rok sa môžu žiaci zapojiť do celoštátnej kampane „Do školy na bicykli 2018“, ktorá bude trvať od 21. do 25. mája. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej doprave, ukázať mladým alternatívne druhy dopravy, a to najmä cyklistickú, zvýšiť záujem o šport a v neposlednom rade priniesť radosť z cesty do školy. Viac na: https://www.ucn.sk/externe/celostatna-kampan-do-skoly-na-bicykli-2018-s-podporou-petra-sagana Alebo priamo na stránke: www.doskolynabicykli.eu