OD 13.11.2018 13:30
OD 13.11.2018 16:00
Indicia n.o. Edupoint Bratislava, Rovniankova 15

EduPoint Bratislava - seminár k projektu Učiace sa školy

Myslíte si, že Vaša škola potrebuje zmenu? Ste inovatívnou školou v určitej oblasti, ale priví-tali by ste pomoc, ako postupovať ďalej, dochádzajú Vám nápady? Príďte sa inšpirovať na seminár o projekte Učiace sa školy. Rýchle ekonomické, technologické a spoločenské zmeny výrazne ovplyvňujú fungo-vanie našej spoločnosti. Mení sa správanie a očakávania žiakov a ich rodičov vo vzťahu ku školám. Štátne vzdelávacie systémy (nielen ten slovenský) sa ocitajú v kríze, tradičné pojatie profesie učiteľa naráža na celý rad nových prekážok. Na túto situáciu by malo reagovať pre-dovšetkým ministerstvo školstva so svojimi priamo riadenými organizáciami, čo sa však deje v nedostatočnej miere. Nádeje vkladané do dokumentu Učiace sa Slovensko sa zatiaľ nena-plnili a jeho inovačný potenciál zostáva trestuhodne nevyužitý. Skupina neziskových organizácií preto prichádza s projektom Učiace sa školy, ktorého ambíciou je pomôcť zriaďovateľom, školám, riaditeľom a učiteľom implementovať v podmienkach svojich škôl vybrané myšlienky dokumentu Učiaceho sa Slovenska tak, aby sa potrebné zmeny nášho vzdelávacieho systému stali po malých krokoch skutočnosťou. Vladimír Burjan – jeden zo spoluautorov Učiaceho sa Slovenska – priblíži na seminári v bratislavskom EduPointe projekt Učiace sa školy. Uvedie účastníkov seminára do proble-matiky projektu a predstaví desať pripravených tematických modulov, ktoré môžu školy za-čať implementovať bez zmien legislatívy a bez veľkých finančných nárokov. Reč bude aj o niektorých všeobecných princípoch zavádzania zmien v organizáciách a o spôsobe, ako posudzovať dosiahnuté výsledky.