OD 21.03.2019 00:00
OD 21.03.2019 00:00

Erasmus+ Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

KA2 Kľúčová akcia 2 Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 21. marec 2019 Viac na: https://www.ucn.sk/vyzvy/oznam-o-vyzve-erasmus