OD 05.02.2019 00:00
OD 05.02.2019 00:00

Erasmus+ Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

KA2 Kľúčová akcia 2 Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 5. február 2019, 30. apríl 2019, 1. október 2019 Viac na: https://www.ucn.sk/vyzvy/oznam-o-vyzve-erasmus