OD 22.08.2018 09:30
OD 22.08.2018 00:00
Bratislava

INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ŽIADATEĽOV O NFP

Prihláste sa na seminár k výzve "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" = https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQw4-lPUcYIdQEoYeu90vyNAx-jlc051HHCYBG7-kUrcpUMQ/viewform