OD 13.09.2019 10:00
OD 13.09.2019 11:00
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave

Izba čítania - Pozor, nálezisko príbehov

V izbe čítania vstupujeme netradične do prostredia kníh, experimentujeme s príbehom, skúšame si nové situácie, rozvíjame vnímavosť a empatiu, odvážne hľadáme nové riešenia a nachádzame v knižkách aj vlastné príbehy. 60-minútový kreatívny program pre skupiny (MŠ, ZŠ) detí vedie lektorka Timotea Vráblová. Nahlasovanie (max. 15-20 detí) na uvedené termíny: 02/2046 7173 alebo lucia.obuchova@bibiana.sk