OD 02.12.2017 15:45
OD 07.01.2018 18:39

Medzinárodná súťaž na priblíženie existencie elektrónov, protónov a ďalších častíc

Viete, že žijeme vo svete plnom častíc? Ak áno, je tu pre Vás a Vašich žiakov nová súťaž Častice pre Teba/Particles4You, sponzorovaná Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS) a organizovaná kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). Viac sa dočítate na https://www.ucn.sk/z-domova/medzinarodna-sutaz-na-priblizenie-existencie-elektronov-protonov-a-dalsich-castic