OD 20.03.2019 09:00
OD 20.03.2019 11:00
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica

Metodický deň k školskému programu Enviróza

Metodický deň SAŽP je určený pre pedagógov základných a stredných škôl. Počas prezentácií sa snažíme priblížiť pedagógom školský program Enviróza a súťaže a programy environmentálnej výchovy SAŽP, ktoré ponúkame školám na podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SR. Každý z účastníkov/pedagógov dostane bezplatne niekoľko publikácií (metodických príručiek, pracovných listov) z publikačnej činnosti SAŽP.