OD 16.02.2018
OD 16.02.2018

MÚDRA PRÍRODA - ukončenie

Vyhlasovatelia 6. ročníka literárnej súťaže Múdra príroda - Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR preto vyzývajú mladých umelcov, aby vytvorili slovný opis, či humornú príhodu, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali katastrofám, ktoré spôsobujú klimatické zmeny. Kto sa môže prihlásiť? Žiaci II. stupňa základných a stredných škôl, t. z. že sú dve kategórie: • od 10 do 15 rokov (rozprávanie, opis) • od 15 do 19 rokov (krátka próza - poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón...) Zmena oproti vlaňajšiemu ročníku je, že sa za každú školu môžu poslať 4 vybrané práce. Súťaž na tému Zmena či premena? potrvá od 20. novembra 2017 do 16. februára 2018, pričom vyhlásenie výsledkov je naplánované na máj.