OD 26.06.2019 00:00
OD 26.06.2019 00:00

Národná súťaž eTwinning 2019 - výsledky

Odborná komisia vyhodnotí súťažné projekty pridelením bodov ku každému kritériu a výsledky budú zverejnené na webovej stránke NSS dňa 12. júna 2019. Slávnostné odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční 26. júna 2019 v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave. Viac na: https://www.ucn.sk/sutaze/dalsi-rocnik-sutaze-o-najlepsi-etwinningovy-projekt-je-uz-vyhlaseny