OD 17.05.2019 00:00
OD 17.05.2019 00:00

Podpora žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Sumu 47 250 eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku na rozvojové projekty v oblasti „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019“. Viac na: https://www.ucn.sk/vyzvy/rezort-skolstva-podpori-vychovu-a-vzdelavanie-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia