OD 27.11.2019 14:30
OD 27.11.2019 17:30
PriF UK v Bratislave, miestnosť B1-322

Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

PREDNÁŠKY Aktuálny stav monitorovania environmentálnych záťaží na území Bratislavy RNDr. Katarína Benková Banskoštiavnická vodohospodárska sústava Ing. Michal Červeň