OD 15.10.2019 09:00
OD 15.10.2019 14:00
Ekocentrum SOSNA, Družstevná pri Hornáde

Prírodné záhrady pomáhajú klíme - Vzdelávací program

Pozývame Vás na účasť v projekte Klimatické záhrady pomáhajú klíme, ktorý Vám môže v novom školskom roku významne uľahčiť vašu prácu v oblasti Environmentálnej výchovy. Viac informácií a prihlášku nájdete v prílohe - na priloženej pozvánke. V programe chceme: - Poskytnúť pedagógom a koordinátorom environmentálnej výchovy kontinuálne vzdelávanie a metodiku v oblasti klimatickej zmeny a adaptačných opatrení tak, aby mohli zaujímavým spôsobom tému nielen učiť, ale aj aplikovať vhodné adaptačné opatrenia na pozemkoch svojich škôl. - Ponúknuť metodické materiály a pomôcky, ktoré budú pomáhať učiteľom pri realizácii ekologických vzdelávacích programov na škole aj mimo školy (v zmysle trendu “učíme sa v prírode”). - Vybudovať dve klimatické záhrady, ktoré budú slúžiť ako ukážka implementácie adaptačných opatrení a možnosti ich využitia pre zážitkové vzdelávanie, výchovno-vzdelávacie účely, ale aj pre iné školy v rámci exkurzií. Pomocou 4 odborných školení získate vedomosti o klimatickej zmene, globálnom otepľovaní a možnostiach ako niečo zmeniť na škole či doma. Čakajú vás inšpirácie, zážitky, hry, metodické materiály a prax v budovaní dažďových záhrad a klimatických záhrad. Odborné školenia sú pripravené samostatne pre MŠ a 1. stupeň ZŠ a zvlášť pre 2. stupeň ZŠ. Viac aj na www.sosna.sk a na https://www.facebook.com/ekocentrum.sosna/