OD 14.11.2017
OD 14.11.2017

RAABE Škola 2017/2018

FAIR-PLAY V ZBOROVNI AJ MIMO NEJ. AKO NA TO? Menovanie a odvolanie riaditeľa školy. Evidencia pracovného času pedagogických zamestnancov. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v školskej praxi. Najčastejšie nedostatky odhalené školskými kontrolórmi. Zákonné spôsoby uzatvorenia pracovno-právnych vzťahov zvolených riaditeľov škôl. Neštandardné pracovno-právne vzťahy v škole. Ale aj návody, ako sa chrániť pred šikanou podriadených či ako manažovať kolektívy s rozmanitými povahami. Tieto otázky, ale aj mnoho iných budú tvoriť ústrednú líniu jubilejného 10. ročníka odbornej konferencie ŠKOLA 2017/2018. Odborná konferencia je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl, ale rovnako tak aj učiteľom, zriaďovateľom a všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe. Organizátorom je odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, ktoré na Slovensku už viac ako 18 rokov podporuje kvalitu vzdelávania. Konferencia je jednodňová, uskutoční sa v dvoch mestách: v Bratislave sa bude konať 6. novembra 2017 a v Košiciach sa uskutoční 14. novembra 2017.  Viac info na: https://www.ucn.sk/externe/konferencia-skola-2017-2018-bude-o-fair-play-v-zborovni-aj-mimo-nej