OD 18.05.2018 08:45
OD 18.05.2018 16:30
Martin

Školenie k programovaniu v Scratch 2.0 pre 2. stupeň ZŠ v Martine, 1.deň

V rámci nového projektu INformatika s Indíciou ponúkame učiteľom základných škôl dvojdňové školenie k unikátnym vzdelávacím materiálom z programovania. Nový vzdelávací obsah poskytuje detailný materiál na 20 vyučovacích hodín pre žiakov 5. ročníka, u ktorých nevyžadujeme žiadne predchádzajúce znalosti z programovania. Absolvent školenia získa prístup k rozsiahlym elektronickým dokumentom, ktoré obsahujú: detailné metodické materiály pre učiteľa k trom vzdelávacím modulom prezentácie na vyučovacie hodiny pre žiakov sadu úvodných projektov a ďalší doplňujúci podporný materiál. Školenie bude dvojdňové, pričom vzdelávacie dni budú oddelené obdobím, v ktorom budete mať ako učitelia možnosť získať prvé vlastné skúsenosti s materiálmi vo svojej triede. K prvému vzdelávaciemu dňu nie je potrebná žiadna predchádzajúca znalosť jazyka a prostredia Scratch 2.0. Druhý deň školenia bude 11.5.2018. Bližšie info: http://www.ucmeradi.sk/scratch-mt-52018/