OD 23.05.2019 00:00
OD 23.05.2019 00:00

Štipendium v Bavorsku

Učitelia nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách môžu požiadať o dvojtýždňové štipendium na nemeckej škole v Bavorsku. Termín hospitačného pobytu je po dohode s nemeckou stranou plánovaný na september - november 2019. Prihlášky je potrebné poslať do 23. mája 2019. Viac na: https://www.ucn.sk/vyzvy/ucitelia-nemeckeho-jazyka-sa-mozu-opat-prihlasit-na-hospitacny-pobyt-v-bavorsku