OD 15.11.2018
OD 15.12.2018

Súťaž Najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na ZŠ a SŠ (IMEC FMK UCM v Trnave)