OD 15.06.2018
OD 15.06.2018

Ukončenie prijímania prihlášok do programu EPAS

15.6.2018 je termín na ukončenie prijímania prihlášok do programu EPAS (European Parliament Ambassador Schools), ktorý organizačne zabezpečuje Academia Istropolitana Nova a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku. .