OD 28.02.2020 00:00
OD 28.02.2020 00:00

Uzávierka - CLIMAEDU

Cieľom výzvy schémy malých grantov v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (ďalej len „SK-Klíma“) je podpora edukačných projektov škôl na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a súčasne prispôsobovaní sa zmene klímy, založených na mäkkých opatreniach v prepojení na praktickú implementáciu tvrdých technických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch. Cieľom je podporiť zakomponovanie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov ako prispieť k zmierneniu klimatických zmien a ako sa pripraviť na dôsledky zmeny klímy v každodennom živote do environmentálnej výchovy a vzdelávania žiakov vrátane osvety pre širokú verejnosť. Viac na: https://www.ucn.sk/vyzvy/norske-granty-podporia-vzdelavanie-o-zmene-klimy-na-slovenskych-skolach