OD 30.09.2020 00:00
OD 30.09.2020 00:00

Uzávierka študentských prác - Súťaž pre vodu

Uzávierka študentských prác bude 30. septembra 2020. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty, ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od tímov. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €. Druhé a tretie miesto budú ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1 000 €. Viac na: https://www.ucn.sk/sutaze/startuje-piaty-rocnik-sutaze-pre-vodu