OD 28.10.2019 00:00
OD 28.10.2019 00:00

Výzva: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Nová výzva „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" je určená pre všetky stredné školy (okrem gymnázií a študijného odboru športové gymnázium stredných športových škôl) a samosprávne kraje, t.j. pre zriaďovateľov škôl. Rezort školstva chce prostredníctvom výzvy podporiť projekty, ktoré zvýšia kvalitu vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie. Na výzvu je zo zdrojov EÚ vyčlenená suma 30 mil. eur. Viac na: https://www.ucn.sk/vyzvy/stredne-skoly-mozu-s-pomocou-eurofondov-zlepsit-svoje-prepojenie-s-praxou