OD 22.05.2018 13:28
OD 30.06.2018 23:30
www.jaslovensko.sk/vzdelavanieucitelov

Zapojte svoju školu do vzdelávania, ktoré má zmysel!

Prihlasovanie do vzdelávacích programov neziskovej organizácie JA Slovensko, ktoré: • sú odporúčané aj Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2018/2019 (str. 30 a 32), • pútavou a hravou formou rozvíjajú u žiakov finančnú gramotnosť, podnikavosť, etické aspekty podnikania, aj základy ekonómie, • ponúkajú učiteľom komplexné metodické materiály a akreditované vzdelávanie, • pomôžeme školám adaptovať do ich vzdelávacieho procesu. Viac informácií nájdete na www.jaslovensko.sk/vzdelavanieucitelov