OD 24.06.2019 00:00
OD 24.06.2019 00:00
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25

ŽIVÁ KNIŽNICA - Banská Bystrica

Živá knižnica, to sú Živé knihy, knihovníci a knihovníčky a, samozrejme, čitatelia a čitateľky. Živá kniha, teda človek s výnimočným životným príbehom, či už hendikepovaný, imigrant alebo svedok holokaustu, vojny a iných foriem násilia, opisuje, resp. „číta" počas vymedzeného času, čitateľom a čitateľkám svoj životný príbeh. Tí majú možnosť pýtať sa Živej knihy na jej skúsenosti, zážitky či pocity, aby sa mohli lepšie vžiť do jej príbehu a intenzívnejšie ho prežiť. Každá Živá kniha totiž odovzdáva svojim čitateľom a čitateľkám odkaz, ktorý má pomôcť búrať predsudky a stereotypy, ktoré v nich môžu byť zakorenené. Viac na: https://www.ucn.sk/externe/ziva-kniznica-pokracujeme-v-burani-predsudkov-a-stereotypov