Späť na zoznam
Materské školy
Autor: Alžbeta Jánošíková
28.09.2020 19:55

Materské školy môžu využiť pomocný manuál k podaniu elektronickej žiadosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v spolupráci s rezortom školstva predĺžilo termín podávania žiadostí o pomoc pre materské školy do 31. decembra tohto roka, a to v rámci  projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách". Dôvodom predĺženia lehoty je časová rezerva na požiadanie si o certifikáty k elektronickému podpisu.

 

Podanie je možné totiž len elektronicky na miestny príslušný úrad práce. V prípade, že žiadateľ je zriaďovateľom viacerých materských škôl, predkladá žiadosť na úrad práce podľa svojho sídla.
Pre mnohých z nich je však tento proces komplikovaný. Z tohto dôvodu spoločnosť Disig a.s., ktorá certifikáty vydáva, vypracovala jednoduchý manuál. Ten prevedie žiadateľa jednotlivými krokmi na podanie žiadosti a bude mu vydaná aj časová pečiatka ku kvalifikovanému podpisu, resp. pečati, a to automaticky a bezplatne. Manuál je k dispozícii na vyžiadanie u vydavateľa certifikátov Disig, a.s.

„Ako riaditeľka materskej školy s právnou subjektivitou som si vybavila mandátny certifikát, ktorý bol uvedený v požiadavkách na podpis žiadosti. Neskôr som však dostala bližšiu špecifikáciu, že sa vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis resp. pečať aj s časovou pečiatkou, s čím som si nevedela poradiť. K podaniu som však postupovala podľa manuálu, ktorý je dostupný aj s grafickým opisom," opisuje skúsenosť riaditeľka MŠ Zuzana Burgerová z Bratislavy.

„Pripravili sme pre zástupcov materských škôl manuál, vďaka ktorému celý proces zvládnu jednoduchšie, a v súlade s požiadavkami vyhlasovateľa. Uvedomujeme si totiž, že tieto procesy sú často z časového hľadiska náročné, a predovšetkým vtedy, ak neviete ako postupovať.  Ide o alternatívny postup, pretože ten pôvodný je zo strany vyhlasovateľa projektu v mnohých aspektoch nedomyslený," vysvetľuje Ľuboš Batěk, výkonný riaditeľ spoločnosti Disig, a.s., ktorá je kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb.

Čo je potrebné vedieť:

  • Riaditeľ materskej školy (ak má materská škola právnu subjektivitu) resp. zástupca zriaďovateľa (pokiaľ nemá materská škola právnu subjektivitu) si musí zabezpečiť kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis (resp. mandátny certifikát), prípadne kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať;
  • Výzva obsahuje požiadavku, že podanie musí byť „podpísané oprávnenou osobou kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou do elektronickej schránky úradu práce, v ktorého územnom obvode budú pracovné miesta udržané," ;
  • Manuál k vypĺňaniu špecifikuje, že sa vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis resp. pečať aj s časovou pečiatkou;
  • Ak má žiadateľ nástroj na podpisovanie (kvalifikovaný certifikát resp. mandátny certifikát), alebo nástroj na vyhotovenie pečate (kvalifikovaný certifikát pre pečať), tak sa musí prihlásiť na portáli www.slovensko.sk do elektronickej schránky svojej inštitúcie a zvoliť  službu „Podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu Podpora udržania zamestnanosti v materských školách";
  • Portál im potom poskytne kompletný formulár, ktorý je potrebné vyplniť a podpísať podľa požiadaviek. Na portáli sa však využíva aplikácia, ktorá automaticky nepridáva časovú pečiatku, čo môže byť komplikácia pri akceptácii podania zo strany úradov práce. Po vyplnení a podpísaní sa musí formulár odoslať do elektronickej schránky príslušného UPSVaR.

Úrady práce vyplácajú žiadateľom, ktorí splnia podmienky čerpania pomoci, finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy, najviac do výšky 1100 eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr 1. marca 2020. Príspevok sa vypláca za obdobie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. Podmienkou je, že ku dňu podania žiadosti zamestnanci nie sú vo výpovednej dobe. Na projekt je celkovo vyčlenených 86,31 milióna eur za účelom udržania približne 22.000 pracovných miest v materských školách. 

 

 

Súvisiace články

07.05.2018 08:18

Škôlky v ôsmich mestách a obciach kraja rozšíria z eurofondov

Materské školy v ôsmich mestách a obciach Nitrianskeho kraja rozšíria svoje kapacity.
22.11.2017 17:45

Dolný Kubín: Rozpadnuté oplotenie okolo MŠ na Námestí slobody vymenili za nové

Dolný Kubín – Dezolátny stav oplotenia dolnokubínskej Materskej školy na Námestí slobody si vyžiadal jeho výmenu. Tá podľa referenta informovania verejnosti Mestského úradu (MsÚ) v Dolnom Kubíne Martina Buznu prebehla v uplynul...
23.04.2020 00:56

Má vaše dieťa logické myslenie? Predškoláci sa môžu zadarmo otestovať

Logické úlohy pre predškolákov - zadarmo.