Späť na zoznam
Materské školy
Autor: Materská škola Tornaľa
12.09.2017 17:24

Medzinárodné stretnutie učiteliek MŠ v Tallinne

Druhé medzinárodné stretnutie materských škôl za účelom výmeny dobrej praxe sa uskutočnilo v hlavnom meste Estónska – v Tallinne. A poviem Vám, toto mesto je opradené legendami.

Našu Materskú školu – Óvoda na Školskej ulici v Tornali reprezentovala pani riaditeľka Mgr. Zuzana Szobonyová, pani učiteľky Katarína Schwartzová a Imelda Šlosarová a koordinátorka projektu Mgr. Jana Hanuštiaková. Tallinnská materská škola pre nás pripravila bohatý program predstavujúci inštitúciu ako takú, mesto i svoju legendu. Tá hovorí o dvoch mestských vežiach nachádzajúcich sa v starom meste, ktoré sa volajú Tučná Margareeta a Vysoký Hermann. Keď sa chcete dozvedieť o tejto legende viac, čítajte ďalej.

Dávno pradávno žili v starom meste dve deti – chlapec Hermann a dievčatko Margareeta. Chlapec bol veľmi vysoký, tak ho ľudia nazývali Vysokým Hermannom. Dievča bolo trošku tučnejšie, a tak ho ľudia nazývali Tučnou Margareetou.

Vysoký Hermann a Tučná Margareeta boli dobrými kamarátmi. Jedného dňa požiadal Vysoký Hermann Tučnú Margareetu o prechádzku v parku. Margareetina mama súhlasila, ale jej prikázala, aby bola doma pred polnocou.

Deti sa v parku prechádzali, rozprávali a nevšimli si, ako čas rýchlo beží. Zrazu začuli hodiny odbíjať dvanástu hodinu. Rozbehli sa domov, ale bolo príliš neskoro, hodiny odbili 12. Deti sa premenili na veže – jedna stojí na jednej strane mesta, druhá na opačnej, sú súčasťou mestských hradieb. Na vysokej veži veje štátna vlajka a pri tučnej veži je krásna kvetinová záhrada plná ruží. Dodnes ľudia nazývajú tieto veže po menách detí – Vysoký Hermann a Tučná Margareeta.

Jedno divadelné prestavenie venovali práve svojej legende. Hostitelia nás však poctili i krátkym kultúrnym programom, voviedli nás do každodenného života dvoch materských škôl. Oboznámili sme sa s ich osnovami, vyučovacími metódami, históriou, hospitovali sme v niekoľkých triedach a zamestnaniach. Výmena dobrej praxe je vynikajúcim spôsobom nadobúdania nových znalostí nenútenou formou. To je zmyslom nášho projektu – využiť odskúšané techniky, formy a metódy iných materských škôl v našej inštitúcii, a tak obohatiť vyučovanie, z čoho profitujú najmä deti.

Okrem prekrásnej prehliadky starého mesta, ktoré je zapísané do dedičstva UNESCO,  nás pozvali do mestskej knižnice i bábkárskeho múzea. Obidve inštitúcie majú fantasticky pripravené prehliadkya priestory pre deti so sprievodcom, čo im my na Slovensku môžeme len závidieť.

Táto malá krajina na nás zapôsobila pozitívnym dojmom. Vrúcne privítanie v chladom počasí si budeme pamätať navždy, veď nosiť čižmičky v júni je pre nás rarita. V mnohých ohľadoch sme spoznávali typické komunistické črty budov mesta, podobné aspekty histórie, či jedlá, keďže Estónsko bolo súčasťou Ruska a my sme tiež boli desaťročia pod jeho vplyvom a typická architektúra a ruský vplyv sa nezaprú.

Budeme ďalej pracovať na vytýčených úlohách projektu. Najbližšie nás čaká neľahká úloha – medzinárodné stretnutie u nás v Tornali, kde privítame 10 učiteliek z Maďarska a Estónska. Veľmi sa tešíme!

 

 

 

Mgr. Jana Hanuštiaková

koordinátorka programu Erasmus+ pod názvom Malí bádatelia legiend, sept. 2016-aug. 2018,

3 partnerské krajiny, grant 11.750,- euro

 

 

Galéria

Súvisiace články

17.04.2019 14:19

V MŠ na Bohrovej ulici oslavovali Deň Zeme

22. apríl tradične aj my v materskej škole oslavujeme ako Deň Zeme. Spoločnými aktivitami vzbudzujeme u detí potrebu šetrnejšieho správania sa k prírode a prebúdzame v nich vedomie, že ochrana životného prostredia je pre ich ďa...
10.05.2018 09:41

V ŠKÔLKE NA BOHROVEJ SA TANCUJE NA ĽUDOVÚ NÔTU

V materskej škôlke na Bohrovej ulici dostali deti priestor naučiť sa slovenské ľudové tance, spoznať krásu slovenských tradícií a kultúry. Krúžok sa teší mimoriadnej obľube nie len u detí, ale aj u nás rodičov.
26.11.2017 15:30

Človek a svet práce... ... ďalší z kruhov poznania predškoláka

Hlavným cieľom tejto vzdelávacej oblasti je utváranie a rozvíjanie základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, pričom dôraz sa kladie na rozvíjanie tých...