Späť na zoznam
Materské školy
Autor: Materská škola Bohrova
29.05.2018 12:43

Mesto a dedina

Hovorí sa: "Lepšie je jedenkrát vidieť ako tisíckrát počuť." Presne tohoto hesla sa držíme v našej materskej škole pri oboznamovaní sa detí s rôznymi témami, aj pri zbieraní informácií o rozdieloch medzi mestom a dedinou. Naša niekoľko ročná spolupráca medzi mestskou a dedinskou materskou školou prináša svoje ovocie.

MESTO A DEDINA
Pre niekoho banálna vec, pre niekoho nepredstaviteľné rozdiely. Naša materská škola z najväčšieho sídliska Slovenska – Petržalky už niekoľko rokov intenzívne buduje priateľské vzťahy s dedinskou materskou školou v Malých Levároch. Počas roka si vzájomne vymieňame listy a balíky s obrázkami a drobnými pozornosťami. Informujeme sa tak navzájom o živote v obidvoch materských školách. Deti so záujmom počúvajú informácie z listov a porovnávajú čo sa deje aj u nás a čo je zase pre nás nové.
Najväčšiu radosť však obom stranám, a to deťom a aj učiteľkám, spôsobujú vzájomné stretnutia na pôde jednej i druhej materskej školy. Zaujímavé je sledovať prvotné vzájomné sa okukávanie detí, prvotné nesmelé slová, ktoré postupne počas dňa prerastú  v úprimné rozhovory. Spomínam si, že keď sme prvý krát prišli do tejto dediny na Záhorí, prišli po hodine či dvoch naše deti s otázkou: „My sme v Česku?" Prekvapene sme deti ubezpečili, že sme na Slovensku, len deti na Záhorí rozprávajú nárečím.
 Naše mestské deti obdivujú v Malých Levároch kone pasúce sa za plotom materskej školy, rodinné domy, kde za každou druhou bránou šteká pes, záhradky s rôznym ovocím či zeleninou, blízkosť lesa či potoka, v ktorom sme spoločne na jar upálili Morenu. No povedzte, kde by to mohli zažiť u nás, v Bratislave.
Posledné stretnutie našich detí prebehlo u nás v Bratislave. Na školský dvor sme si pozvali mobilné planetárium a o zážitky z tejto nafukovacej kopuly sme sa podeli aj s našimi kamarátmi z dediny. Našťastie nám vyšlo aj počasie, takže sme strávili spoločný čas s rozprávaním o planétach a súhvezdiach, o kozmonautoch a raketách. Potom sme si spolu zasúťažili v rôznych športových disciplínach zahrali sa na dvore a ani sme sa nenazdali a bol čas pre našu návštevu ísť domov. 
Už teraz sa však tešíme, že o pár týždňov sa znova stretneme. Jeden spoločne strávený deň už neodmysliteľne patrí ku koncu školského roka. Tentokrát - opäť na Záhorí.

Mgr. Jana Oswaldová
riaditeľka MŠ Bohrova
Bratislava

Súvisiace články

11.07.2019 07:38

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy na materských školách v regióne mesta Zvolen

Zážitkové programy lesnej pedagogiky pre cieľovú skupinu predškolákov reflektujú dopyt zo strany zvolenských materských škôl. Okrem celostného rozvoja detí v predškolskom veku a rozvoja prírodovednej gramotnosti je ich cieľom p...
26.11.2017 15:30

Človek a svet práce... ... ďalší z kruhov poznania predškoláka

Hlavným cieľom tejto vzdelávacej oblasti je utváranie a rozvíjanie základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, pričom dôraz sa kladie na rozvíjanie tých...
09.05.2017 09:22

Ako sme mrkvičkovali

Občianske združenie Zalužka v spolupráci so Základnou a materskou školou v Zalužiciach zorganizovali pre žiakov prvého stupňa a škôlkarov čítanie s p. Mrkvičkom, ktorý zážitkovou formou predstavuje knihy detskému čitateľovi.