Späť na zoznam
Materské školy
Autor: Materská škola Bohrova
29.05.2018 12:43

Mesto a dedina

Hovorí sa: "Lepšie je jedenkrát vidieť ako tisíckrát počuť." Presne tohoto hesla sa držíme v našej materskej škole pri oboznamovaní sa detí s rôznymi témami, aj pri zbieraní informácií o rozdieloch medzi mestom a dedinou. Naša niekoľko ročná spolupráca medzi mestskou a dedinskou materskou školou prináša svoje ovocie.

MESTO A DEDINA
Pre niekoho banálna vec, pre niekoho nepredstaviteľné rozdiely. Naša materská škola z najväčšieho sídliska Slovenska – Petržalky už niekoľko rokov intenzívne buduje priateľské vzťahy s dedinskou materskou školou v Malých Levároch. Počas roka si vzájomne vymieňame listy a balíky s obrázkami a drobnými pozornosťami. Informujeme sa tak navzájom o živote v obidvoch materských školách. Deti so záujmom počúvajú informácie z listov a porovnávajú čo sa deje aj u nás a čo je zase pre nás nové.
Najväčšiu radosť však obom stranám, a to deťom a aj učiteľkám, spôsobujú vzájomné stretnutia na pôde jednej i druhej materskej školy. Zaujímavé je sledovať prvotné vzájomné sa okukávanie detí, prvotné nesmelé slová, ktoré postupne počas dňa prerastú  v úprimné rozhovory. Spomínam si, že keď sme prvý krát prišli do tejto dediny na Záhorí, prišli po hodine či dvoch naše deti s otázkou: „My sme v Česku?" Prekvapene sme deti ubezpečili, že sme na Slovensku, len deti na Záhorí rozprávajú nárečím.
 Naše mestské deti obdivujú v Malých Levároch kone pasúce sa za plotom materskej školy, rodinné domy, kde za každou druhou bránou šteká pes, záhradky s rôznym ovocím či zeleninou, blízkosť lesa či potoka, v ktorom sme spoločne na jar upálili Morenu. No povedzte, kde by to mohli zažiť u nás, v Bratislave.
Posledné stretnutie našich detí prebehlo u nás v Bratislave. Na školský dvor sme si pozvali mobilné planetárium a o zážitky z tejto nafukovacej kopuly sme sa podeli aj s našimi kamarátmi z dediny. Našťastie nám vyšlo aj počasie, takže sme strávili spoločný čas s rozprávaním o planétach a súhvezdiach, o kozmonautoch a raketách. Potom sme si spolu zasúťažili v rôznych športových disciplínach zahrali sa na dvore a ani sme sa nenazdali a bol čas pre našu návštevu ísť domov. 
Už teraz sa však tešíme, že o pár týždňov sa znova stretneme. Jeden spoločne strávený deň už neodmysliteľne patrí ku koncu školského roka. Tentokrát - opäť na Záhorí.

Mgr. Jana Oswaldová
riaditeľka MŠ Bohrova
Bratislava

Súvisiace články

10.05.2018 09:41

V ŠKÔLKE NA BOHROVEJ SA TANCUJE NA ĽUDOVÚ NÔTU

V materskej škôlke na Bohrovej ulici dostali deti priestor naučiť sa slovenské ľudové tance, spoznať krásu slovenských tradícií a kultúry. Krúžok sa teší mimoriadnej obľube nie len u detí, ale aj u nás rodičov.
11.07.2019 07:38

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy na materských školách v regióne mesta Zvolen

Zážitkové programy lesnej pedagogiky pre cieľovú skupinu predškolákov reflektujú dopyt zo strany zvolenských materských škôl. Okrem celostného rozvoja detí v predškolskom veku a rozvoja prírodovednej gramotnosti je ich cieľom p...
22.11.2017 17:45

Dolný Kubín: Rozpadnuté oplotenie okolo MŠ na Námestí slobody vymenili za nové

Dolný Kubín – Dezolátny stav oplotenia dolnokubínskej Materskej školy na Námestí slobody si vyžiadal jeho výmenu. Tá podľa referenta informovania verejnosti Mestského úradu (MsÚ) v Dolnom Kubíne Martina Buznu prebehla v uplynul...