Späť na zoznam
Materské školy
Autor: Alžbeta Jánošíková
19.10.2020 17:52

Predškolskú starostlivosť na Slovensku získajú všetky päťročné deti

Lepšie vzdelanie a odbornú starostlivosť získa od budúceho roka viac detí v predškolskom veku. Materská škola bude definitívne povinná pre všetky deti od piatich rokov veku. Noví škôlkari nastúpia do materských škôl už v septembri 2021, zápisy budú v máji budúceho roka.

„Uvedomujeme si, že je veľmi dôležité, aby rovnakú štartovaciu čiaru vo vzdelávaní dostali všetky deti," vyhlásil na tlačovej konferencii minister školstva Branislav Gröhling. Aj preto nové vedenie ministerstva školstva podporilo ideu povinnej materskej školy od piatich rokov. Rezort s týmto zámerom už tento rok poslal samosprávam (v spolupráci s ministerstvom
práce) 48 miliónov eur na zachovanie pracovných miest učiteliek, vychovávateliek a ďalších pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré ohrozila koronakríza.

„Predprimárne vzdelávanie je veľmi dôležité, od začiatku pociťujeme, že je dôležité stabilizovať celú oblasť predprimárneho vzdelávania a dlhodobo sa jej venovať a tak to budeme vnímať aj naďalej," dodal minister školstva.

Predprimárne vzdelávanie bude po prvý raz povinné pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov svojho veku a budú mať jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Zápisy do materských škôl sa pre tieto deti uskutočnia v máji 2021.

Na financovanie vzdelávania 5-ročných detí vyčlení ministerstvo školstva zvýšený finančný príspevok. Od budúceho roku vzrastie z objemu 15-percent na 43,75-percent životného minima, pripadajúceho na jedno nezaopatrené dieťa. Ide spolu o viac ako 15 miliónov eur ročne na zvýšené finančné nároky zriaďovateľov materských škôl, súvisiace s povinným
predškolským vzdelávaním.

„Už teraz počet vytvorených miest v materských školách pre deti od troch do šiestich rokov je 180-tisíc a máme na Slovensku približne 180-tisíc detí vo veku od troch do šiestich rokov, takže už máme tú kapacitu v absolútnych číslach naplnenú a musia sa dobudovať kapacity tam, kde je príliš veľký dopyt rodičov," uviedla poradkyňa ministra školstva Saskia Repčíková. Počet miest v materských školách sa bude napriek tomu ešte navyšovať.

V prípade, že kapacita štátnej siete materských škôl v niektorých lokalitách Slovenska nebude ani napriek novým zariadeniam stačiť, rodič bude môcť vzdelávať dieťa aj v individuálnej forme, napríklad doma alebo v alternatívnej neštátnej škôlke. Ministerstvo tiež umožní flexibilnejšie poskytovanie predprimárneho vzdelávania v iných formách – napríklad vo firemných, komunitných či lesných škôlkach či detských centrách. Ministerstvo ďalej v zákone dodatočne upraví, aby dieťa v prípade nedostatku miesta v spádovej materskej škole v mieste jeho bydliska malo možnosť chodiť do materskej školy v niektorej z najbližších obcí. V prípade, že obec nemá zriadenú materskú školu, majú rodičia nárok na príspevok na dopravu dieťaťa z miesta trvalého bydlisko do materskej školy, kde plní povinné predprimárne vzdelávanie a späť.

Ministerstvo zriadilo na útvare štátnej tajomníčky Moniky Filipovej tím, ktorý sa v medzirezortnej komunikácii s ďalšími organizáciami a rezortmi usiluje nájsť miesto pre deti z lokalít s extrémne komplikovaným prístupom k predškolským zariadeniam.

„Veríme, že ak sa nám podarí zabezpečiť aj účasť detí zo sociálneho znevýhodneného prostredia na predprimárnom vzdelávaní, tak sa zvýši aj ich účasť na povinnom školskom vzdelávaní," uviedla štátna tajomníčka ministerstva školstva pre inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová.

V prípade, že sa pre dieťa nenájde miesto v žiadnej verejnej materskej škole, rodič nebude čeliť žiadnym sankciám ani nebude povinný dávať dieťa do neštátnej alebo neverejnej materskej školy.

V školskom roku 2019/2020 bolo podľa Registra fyzických osôb takmer 60-tisíc päťročných detí, z nich chodilo do škôlky viac ako 48-tisíc 5-ročných detí.

Zdroj text: minedu.sk

Zdroj foto: minedu.sk

Súvisiace články

18.09.2020 11:06

21.ročenka pre materské školy v tlači.

Vydavateľstvo JurisDat Bratislava dalo v týchto dňoch do tlače 21.ročenku pre riaditeľov materských škôl resp. základných škôl s materskou školou, špeciálnych materských škôl a ich zriaďovateľov. Publikácia obsahuje výber dokum...
11.07.2019 07:38

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy na materských školách v regióne mesta Zvolen

Zážitkové programy lesnej pedagogiky pre cieľovú skupinu predškolákov reflektujú dopyt zo strany zvolenských materských škôl. Okrem celostného rozvoja detí v predškolskom veku a rozvoja prírodovednej gramotnosti je ich cieľom p...
07.05.2018 08:18

Škôlky v ôsmich mestách a obciach kraja rozšíria z eurofondov

Materské školy v ôsmich mestách a obciach Nitrianskeho kraja rozšíria svoje kapacity.