Späť na zoznam
Materské školy
Autor: Materská škola Bohrova
17.04.2019 14:19

V MŠ na Bohrovej ulici oslavovali Deň Zeme

22. apríl tradične aj my v materskej škole oslavujeme ako Deň Zeme. Spoločnými aktivitami vzbudzujeme u detí potrebu šetrnejšieho správania sa k prírode a prebúdzame v nich vedomie, že ochrana životného prostredia je pre ich ďalší život dôležitá.

Každé dieťa rado oslavuje svoje meniny či narodeniny. Počas roka sa rozprávame aj o mnohých iných sviatkoch a spôsobe ako ich osláviť. Jedným zo sviatkov, ktorému v jarných mesiacoch venujeme viac času je aj deň, ktorý by sme mali oslavovať všetci spolu. V dnešnej dobe, keď je životné prostredie veľmi znečistené a príroda volá na poplach, si všetci uvedomujeme dôležitosť a nutnosť, už od útleho veku prebúdzať v deťoch environmentálne cítenie, učiť ich spoznávať krásy prírody a potrebu chrániť ju. Iba častým pozorovaním a poznaním príčin a následkov je možné priviesť deti k ekologickému uvažovaniu, na základe ktorého začnú deti i samostatne konať v rámci ich rozumových schopností a možností.

Ráno 16.4.2019 nám prinieslo krásny slnečný deň pripravený na oslavu Dňa Zeme. Na školskom dvore mali deti pripravené rôzne aktivity so zameraním na environmentálnu výchovu. Vystriedali sa pri čistení špinavého jazierka, zachraňovali žabky, aby bezpečne prešli z lúky do rybníka, precvičili si šikovnosť prenášaním vody z jedného miesta na druhé bez toho aby vyliali – chránili každú kvapku vody. Veľký úspech u detí zožal chodník odvahy spojený s pavúčou sieťou, cez ktorú sa bolo treba dostať bez toho, aby nás pavúk chytil do svojich pavučín. Po niekoľko týždňov sme zbierali vrchnáčiky z PET fliaš, ktoré sme využili v tvorivej aktivite, kde sme si z nich spravili symboly našich tried a vyzdobíme si nimi plot okolo materskej školy. Práca  s mikroskopom či lupou nám priniesla nové nazeranie na obyčajný list, kvetinku či kamienok. Vedomostný test o ochrane prírody prevetral naše vedomosti z tejto oblasti. Aby sme si skrášlili materskú školu vysadili si staršie deti pri tejto príležitosti kvietky do nimi vyzdobených kvetináčov a mladšie deti posadili bylinky, reďkovky, mrkvičku, cibuľku do vyvýšených záhonov, o ktoré sa budeme starať a pozorovať čo nám v nich vyrastie.

Pekné predpoludnie s nami strávili pri aktivitách aj prváci zo ZŠ Nobelovo námestie. Vymenili na chvíľu triedu za zážitkové učenie v prírode a vrátili sa na chvíľu do nie veľmi vzdialenej minulosti, keď ešte oni boli našimi škôlkármi. 

Bol to príjemne a užitočne strávený deň na čerstvom vzduch, ktorý priniesol deťom cez ich vlastnú činnosť bohaté informácie o tom ako sa máme správať k prostrediu okolo nás. Dúfame, že aj takto sme prispeli k tomu, aby poznatky o ochrane životného prostredia sa stali samozrejmou súčasťou života našich detí aj o desať či dvadsať rokov... 

 

Mgr. Jana Oswaldová

MŠ Bohrova, Bratislava

 

 

Súvisiace články

26.11.2017 15:30

Človek a svet práce... ... ďalší z kruhov poznania predškoláka

Hlavným cieľom tejto vzdelávacej oblasti je utváranie a rozvíjanie základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, pričom dôraz sa kladie na rozvíjanie tých...
10.05.2018 09:41

V ŠKÔLKE NA BOHROVEJ SA TANCUJE NA ĽUDOVÚ NÔTU

V materskej škôlke na Bohrovej ulici dostali deti priestor naučiť sa slovenské ľudové tance, spoznať krásu slovenských tradícií a kultúry. Krúžok sa teší mimoriadnej obľube nie len u detí, ale aj u nás rodičov.
09.05.2017 09:22

Ako sme mrkvičkovali

Občianske združenie Zalužka v spolupráci so Základnou a materskou školou v Zalužiciach zorganizovali pre žiakov prvého stupňa a škôlkarov čítanie s p. Mrkvičkom, ktorý zážitkovou formou predstavuje knihy detskému čitateľovi.