Späť na zoznam
Materské školy
Autor: UCN
10.05.2018 09:41

V ŠKÔLKE NA BOHROVEJ SA TANCUJE NA ĽUDOVÚ NÔTU

V materskej škôlke na Bohrovej ulici dostali deti priestor naučiť sa slovenské ľudové tance, spoznať krásu slovenských tradícií a kultúry. Krúžok sa teší mimoriadnej obľube nie len u detí, ale aj u nás rodičov.

V MŠ na Bohrovej ulici  si tento školský rok rodičia odhlasovali pre deti krúžok ľudového tanca pod vedením bývalej tanečnice z Lúčnice. Nahradili tak doteraz moderný tanečný krúžok latinskej zumby a priestor naopak dostali slovenské tradície a folklór.  Každú stredu tak majú staršie deti možnosť spoznať slovenský folklór prostredníctvom spevu a tanca. Hodina ľudových tancov pre deti začína rozcvičkou a pokračuje učením sa krokových kombinácií. Do tohto krúžku som prihlásila aj ja moju dcéru.  Od vtedy sa stredy stali jej neobľúbenejšie dni a teší sa tanečné popoludnie.     

„Dobrý deň milí rodičia, máme s deťmi z krúžku ľudového tanca možnosť zúčastniť sa súťaže/prehliadky " Folklórna jar Juraja Jánošíka". Je to príležitosť vyskúšať si s deťmi vystúpenie pred divákmi a zároveň, aby detičky videli aj iné deti z iných MŠ a ZŠ, ako tancujú oni."  takúto správu poslala vedúca krúžku všetkým rodičom detí jedného dňa. Bola som prekvapená, sú deti také šikovné, že ich vedúca krúžku chce už prihlásiť na takú súťaž? Na ich tanečné popoludnia sa nemám kedy prísť pozrieť, nakoľko ako väčšina rodičov pracujem. Neváhala som a na deň súťaže som si vybavila dovolenku, bola som fakt zvedavá ako budú naše deti tancovať.   

 

    Na súťaži vystupovali ako prví v poradí v kategórii materské školy a 1. a 2. ročník Základné školy. Krúžok mávajú jeden krát v týždni a napriek tomu dokázali deti aké sú zladené, vedeli sa prípadne hneď opraviť. Celé ich vystúpenie malo energiu. Deti nás dokázali presvedčiť svojim výkonom, že je to pre ne viac než ďalší spôsob ako tráviť voľný čas v škôlke popoludní. Zážitkom pre deti bola aj možnosť obliecť si kroje a zažiť si obecenstvo, ktoré im tlieskalo za krásny výkon. Pozorne sledovali aj výkony ostatných súťažiach a tlieskali keď dotancovali. 

Cez prestávku si niektoré z našich detí skúšali tanečné variácie, ktoré videli u iných súťažiacich. Vychutnávali si čas, kedy môžu mať ešte oblečený kroj a tanečné topánočky. Na vyhodnotení dostali ocenenie v podobe diplomov a medailí a postupu na Krajské kolo súťaže, ktorá sa bude konať onedlho. 

Verím, že sa tento krúžok pre našu materskú školu na Bohrovej ulici stane novodobou tradíciou a budeme naše deti aj naďalej viesť k nášmu vzácnemu kultúrnemu dedičstvu a to nie len prostredníctvom tanca a spevu. Verím, že  slovenský folklór sa pre nich stane hodnotou, ktorú budú chcieť raz aj oni odovzdať ďalších generáciám.

 

Mgr. Ľudmila Kmeťová

Súvisiace články

07.05.2018 08:18

Škôlky v ôsmich mestách a obciach kraja rozšíria z eurofondov

Materské školy v ôsmich mestách a obciach Nitrianskeho kraja rozšíria svoje kapacity.
12.09.2017 17:24

Medzinárodné stretnutie učiteliek MŠ v Tallinne

Druhé medzinárodné stretnutie materských škôl za účelom výmeny dobrej praxe sa uskutočnilo v hlavnom meste Estónska – v Tallinne. A poviem Vám, toto mesto je opradené legendami.
09.05.2017 09:22

Ako sme mrkvičkovali

Občianske združenie Zalužka v spolupráci so Základnou a materskou školou v Zalužiciach zorganizovali pre žiakov prvého stupňa a škôlkarov čítanie s p. Mrkvičkom, ktorý zážitkovou formou predstavuje knihy detskému čitateľovi.