Z domova
0

Medzigeneračný workshop –  Priateľ mi podal ruku

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) dlhodobo prepája svoju hlavnú činnosť – seniorské vzdelávanie so životom nášho mesta aj prostredníctvom medzigeneračných workshopov. Ide o interaktívne medzigeneračné stretnutia seniorov a žiakov i študentov základných aj stredných škôl v Žiline. Vybraní dobrovoľníci z radov študentov U3V UNIZA spojili svoje životné skúsenosti s ideálmi mladých aj začiatkom júna 2021. V tvorivej atmosfére vzájomne prezentovali svoje názory na tému priateľstva na medzigeneračnom online workshope s názvom: „Priateľ mi podal ruku.“

Dalajláma povedal: „Nedovoľ malej hádke zraniť veľké priateľstvo“ a študenti Gymnázia Hlinská v Žiline dodávajú: „ …lebo konflikty sú vo vzťahoch bežné a aj prostredníctvom iných názorov by sme mali hľadať spoločnú reč, lebo komunikácia je základ.“

Hodnotu priateľstva oceňuje ľudstvo od nepamäti. Je rovnako vzácne medzi rovesníkmi, ale aj naprieč generáciami. Veľkým prínosom pre obidve strany môže byť práve priateľstvo, v ktorom dochádza okrem vzájomnej podpory, či príjemne stráveného času aj k odovzdávaniu myšlienok, slov a skutkov, ktoré spájajú rôzne generácie a prinášajú tak harmóniu do ich spolužitia. Toto je ústredná myšlienka všetkých medzigeneračných aktivít realizovaných U3V UNIZA.

Tentokrát pod názvom: “Priateľ mi podal ruku“ študenti U3V UNIZA virtuálne zavítali medzi študentov druhého ročníka Gymnázia Hlinská v Žiline. Seniori boli na dištančnú formu workshopu dôsledne pripravení. Počas celého akademického roku 2020/2021 už využívali zoom aplikáciu v rámci svojej dištančnej výučby na U3V UNIZA. Prínosom mladých bola zase ochota skúsiť nanovo a možno inak použiť aj takúto formu online komunikácie so seniormi. Spoločným zážitkom a ústretovou komunikáciou hľadali zúčastnení zhodu pri nazeraní na hodnoty priateľstva. Napriek neosobnému online priestoru vznikali hodnotné a prekvapivo ľudské momenty.

Výsledkom stretnutia sú okrem novej medzigeneračnej skúsenosti zúčastnených strán aj príspevky do časopisu Schody, ktorý vzniká na pôde U3V UNIZA. Takto sa myšlienka spájania generácii prostredníctvom vzdelávania a úctivého priateľského dialógu dostane k širšej verejnosti, ktorá si jeho nové vydanie bude môcť prečítať v septembri 2021. Tvorcovia časopisu sú hrdí nato, že okrem príspevkov z pera študentov U3V UNIZA a jej sympatizantov sa v ňom zverejnia aj názory a myšlienky mladých. Časopis tak spojí múdrosť seniorského života s elánom a ideálmi mladých.  Jeho vydanie finančne podporilo Mesto Žilina grantovou dotáciou pre rok 2021.

Seniorský časopis „Schody“ je jediný svojho druhu na Slovensku.  V tomto roku bude mať  už 11 rokov, vychádza dvakrát ročne, vždy v marci a v septembri. Bližšie informácie o:

časopise Schody je možné nájsť na: http://ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=101&ur3=188

medzigeneračnom workshope na:  http://ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=116&ur3=0

„U3V UNIZA chce byť aj naďalej priestorom, kde hodnoty vzdelávania, medzigeneračného dialógu, búrania spoločenských bariér prekračujú prah univerzity a prenikajú do reálneho života ľudí v našom meste,“ povedala Ing. Jana Sňahničanová, koordinátorka Univerzity tretieho veku.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu