O časopise

  1. Domov
  2. O nás

Pedagogická tlač na Slovensku má vyše 150 ročnú históriu. Najmä v 19. a 20. storočí boli pedagogické časopisy a noviny významným zdrojom informácií a odborných poznatkov nevyhnutných pre odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam. Význam pedagogickej tlače nestratil na svojom význame ani na začiatku dnes.

Učiteľské noviny patria v histórii slovenského školstva k najvýznamnejším periodikám určeným na pomoc pedagogickej praxi. Vychádzajú od roku 1951.

V roku 2004 minister školstva Martin Fronc zrušil vydávanie Učiteľských novín a napriek verejnému prísľubu, že o pol roka ich vydávanie obnoví, svoj sľub sa mu nepodarilo splniť.

K obnoveniu vydávania Učiteľských novín prišlo o štyri roky neskôr. Zo zdrojov EÚ sa podarilo obnoviť vydávanie novín, ktoré vychádzali do roku 2014 v printovej a elektronickej podobe. Učiteľské noviny si získali svojim odborným a profesionálnym charakterom dobrú pozíciu v pedagogickej i nepedagogickej verejnosti a stali sa uznávanou autoritou medzi pedagógmi (archív UN do konca roka 2014 nájdete na stránke: www.distancne.vzdelavanie.siov.sk).

Mnohí z nich sa po prerušení ich vydávania koncom roka 2014 ohlasovali šéfredaktorovi s podnetmi, že by bolo dobré noviny v nejakej forme obnoviť.

Po krátkej prestávke sme sa preto rozhodli založiť občianske združenie Učiteľské noviny, ktoré sa rozhodlo spustiť webový portál s tým istým názvom a pokračovať v tradícií tohto periodika. Portál sme pripravili tak, aby bol prehľadne zobraziteľný nielen z počítačov, ale aj z mobilných zariadení – tabletov a telefónov, takže ich môžete čítať kdekoľvek.

Portál vytvára priestor na kultivovanú výmenu názorov v čase, keď sa začína opäť intenzívne diskutovať o smerovaní slovenského školstva. Ponúkame tak priestor všetkým, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do tohto snaženia a prispieť svojimi názormi, pohľadmi a argumentmi na to, ako by malo vyzerať dobré slovenské školstvo.

Radi poskytneme publikačný priestor všetkým, ktorí majú úprimný záujem na skvalitnení školstva, ako základu dobrého fungovania štátu a jeho ekonomiky, kultúry a celkového rozvoja našej spoločnosti.

Šéfredaktori Učiteľských novín:

Viktor Maar 1951 – 1967

Eduard Kolník 1968 – 1970

Emil Nándory 1970

PhDr. Jozef Malacký 1970 – 1981

Ing. Herlinda Nováková 1981 – 1990

PhDr. Ľudmila Farkašová 1990 – 2005

Mgr. Dušan Mikolaj 2005 – 2008

Lívia Černická 2008 – 2009

PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD. 2009 – 2015

Mgr. Martina Baumann 2015 – 2016

Mgr. Veronika Trojáková 2017 – 2020

Mgr. Alžbeta Jánošíková 2020 – doteraz

Najčítanejšie

Menu