Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
26.09.2017 13:50

Boj o moc

Máte pocit, že žiak s vami hrá hru „kto z koho“? Odvráva, nespolupracuje, privádza vás do šialenstva?

Čo je boj o moc?
Účelové správanie, ktorým dieťa hovorí:

Nemusím byť víťazom, ale môžem ti ukázať, že ma neprinútiš robiť to, čo chceš ty

Ako sa prejavuje?
Dieťa je agresívne, odmieta autoritu. Je drzé, vzdoruje či klame.

Ako reaguje, keď ho napomenieme?
Pokračuje ďalej, prípadne svoje správanie ešte zhorší.

Ako sa pri tom cítime my?
Frustrovane, porazene. Napáda naše vodcovské postavenie.

Prečo to robí?
Dieťa, ako aj dospievajúci či dospelý potrebuje niekam patriť. Chce mať svoje postavenie, svoju rolu a svoj priestor. Potrebuje sa cítiť dôležito a mať pocit, že si ho okolie váži a cení. 

Odmalička deťom hovoríme vety ako: „Ty si ale dobrý!" „Ty si šikovná!" „Si taká pekná!" Vonkajšie ocenenie sa stáva veľmi dôležité, pretože práve na interakcii s okolím si dieťa buduje svoju rolu, postavenie a osobnosť. Je množstvo spôsobov, ako získať uznanie. Byť dobrý syn, dobrá dcéra. Byť dobrý v škole, dobrý v krúžkoch, v matematike... 

Problém nastáva vtedy, keď dieťa cíti, že nie je dostatočne dobré. Tento pocit môže nadobudnúť príliš rozmaznávajúcou výchovou, v ktorej zaň robíme všetky domáce povinnosti (nie je dosť dobré, aby to spravilo samo) alebo práve naopak príliš autoritatívnou výchovou, v ktorej sme zameraní iba na výkon a dieťaťu dávame najavo každé zlyhanie. Vníma tak, že je neschopné, nedostatočné, stráca sebadôveru a odvahu. Nakoniec sa vo svojom snažení vzdáva. 

Príležitostí na to, aby dieťa pocítilo svoju dôležitosť, sú obmedzené. Vo väčšine sociálne prijateľných úkonov zlyháva, je napomínané, karhané. Rozhodne sa teda hľadať iné spôsoby demonštrovania svojej výnimočnosti. Inak povedané, byť zodpovedným je náročné, neľahké, avšak poraziť systém sa dá jednoducho. Viac piť, viac fajčiť, viac chodiť poza školu. Dieťa tak začína cítiť svoju dôležitosť a postavenie. Vytvára si rovesnícke partie, stáva sa vodcom. 

Situácia v škole
Pretože dieťa je v domácom prostredí znevažované, snaží sa o superioritu v sociálnom prostredí. Pocit moci nadobúda vzdorovaním či odmietaním. Učiteľ si ho tak ľahko všimne a pritom cíti, že s ním niekto bojuje o dominantné postavenie v triede. Nedá sa však bojovať, kým nemám súpera. Toto dieťa potrebuje zákazy, usmernenia, krik a inštrukcie na to, aby mohlo dokázať, že ich spĺňať nebude. 

 

Menej tlaku a príkazov = menej možností na vzdor

 

Riešenie
Nepúšťať sa do boja, ale ani neustúpiť. Skúste si pripustiť svoje limity. Žiaka nemôžete donútiť, aby urobil niečo, čo robiť nechce. Nevyhráte. Budete sa len veľmi dlho doťahovať –  raz vy, raz on. Je si veľmi dobre vedomý, za akú hranicu sa nemôžete dostať. 

Žiak bojujúci so systémom žiadne mantinely neuznáva. Presne však vie, kam až môžete zájsť – a tam vás porazí.

Ako tieto vojny ukončiť
Základom je prestať riadiť život detí. Celá pointa tkvie v tom, že dospievajúci nevníma, či smer, ktorý mu určujeme, je dobrý alebo zlý. Nie je pre neho podstatné, že ho vyhodia zo školy. Dôležité je len to, že „ho nedostali". Svojím spôsobom žije TU a TERAZ. Nepozerá sa do budúcnosti, zrejme ju ani nevidí. Jeho myseľ je nastavená len na to, aby sa nedal manipulovať.

Ako dodať odvahu adolescentom
Množstvo dospievajúcich má pocit, že dospelí ich vnímajú stále ako deti. Búria sa. Treba však uznať, že často robíme chybu aj my. 

Kedy sa už konečne začneš správať dospelo? Si už dosť starý. Teraz choď a uprac si izbu!

Prvá časť vety naznačuje, že chceme, aby bol dospievajúci zodpovedný. V druhej časti s ním zaobchádzame ako s malým dieťaťom. Vníma, že mu nedôverujeme, a cíti sa nedostatočne, slabo. 

Spôsob komunikácie je základom úspechu. Žiak musí mať pocit, že ho aspoň vy beriete vážne. Je pravdepodobné, že vašu dôveru bude testovať. Opakujte si však, že tento človek zrejme nikdy nezažil pocit dôležitosti. 

Tipy na spoluprácu so žiakom bojujúcim o moc
Predstavte si, že žiaci sú vaši kolegovia. 

 

Komunikácia s kolegom:

  •  Mohol by si, prosím, pripraviť návrh projektu?
  • Ďakujem. Počuj, premýšľal som o tom. Čo by si povedal, keby sme ten úvod napísali v odbornej terminológii? Mohlo by to porotu viac zaujať. Porozmýšľaj a daj mi vedieť.

Komunikácia so žiakom:

  • Priprav mi návrh projektu.
  • Ten úvod treba prepísať. Takto je to nezaujímavé. Napíš to odbornejšie. 


Uvedený príklad demonštruje rozdiel medzi partnerskou komunikáciou a nadradenosťou. 

  • Spýtajte sa žiaka na jeho názor spontánne a so záujmom. Nehodnoťte. 
  • Požiadajte ho o pomoc. Začnite s maličkosťami.
  • Skúste si počas obeda prisadnúť k žiakom, prípadne ich občas nechajte, aby vás navštívili pri učiteľskom stole. 

 

Dbajte na hranice. Nebojujte, ale ani neustúpte. Držíme vám palce! UCN

Súvisiace články

23.03.2018 11:17

Vitamín C - ako ho (ne)poznáme

Aj vy ste privítali jar v koženke (aj keď vonku snežilo)? A aj vy sa teraz trápite s bolesťami hrdla, dutín či teplotou?
24.04.2018 14:23

Kurzom sebaobrany proti menejcennosti

Množstvo detí, najmä v adolescencii, trpí pocitmi menejcennosti. Neprejavujú sa, postávajú v kúte a častokrát sú terčom posmechu starších či silnejších, dominantnejších spolužiakov. Majú strach zo zlyhania, a preto sa ani nepú...
10.03.2018 12:39

Podľa ŠŠI bol takmer každý 14.stredoškolák šikanovaný a každý tretí toho svedkom

Takmer každý 14. stredoškolák bol šikanovaný a každý tretí bol toho svedkom. Vyplýva to zo Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2016/2017, ktorú vypracovala Štátn...