Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
31.10.2017 12:00

Odplata

Pri tomto type účelového správania má dieťa pocit, že nikomu na ňom nezáleží. Cíti sa ublížené, zranené a vracia úder. Fyzicky či verbálne napáda svoje okolie, kradne, klame, ničí, devastuje...

Na zamyslenie

Sedela som v parku, sledovala prírodu, kačky v jazierku, ľudí naokolo. Vtom si prisadla cudzia žena. Matka dvoch malých synov, približne v mladšom školskom veku. Chlapci boli nadšení, kŕmili kačičky a zakaždým rozradostene dobehli za ich absolútne vyhorenou matkou. Bolo na nej vidieť, že je na pokraji síl. Radostné úsmevy svojich detí ignorovala, miestami však našla zvyšok energie na to, aby im vynadala, že to robia zle. Radosť striedali slzy, veselé výkriky striedali smutné stony. Vždy, keď niektorý syn pribehol za mamou, dostal hubovú polievku. Vtedy som to pochopila. Láska matky k deťom je nič oproti tomu, aká je láska detí k matke.

Čím viac matka synom nadávala, tým viac k nej chodili a robili možné i nemožné, aby si jej lásku získali. Čím viac kričala, tým viac naťahovali ručičky a žiadali objatie. Spomenula som si na vyjadrenie sociálnej pracovníčky z úradu práce, s ktorou som sa rozprávala o odoberaní detí zo zlých pomerov: „Čím horšie podmienky na život dieťa má, tým viac je naviazané na rodičov. Aj keď je nimi týrané."

Nehovorím, že táto matka nemala rada svoje deti. Možno to bola úžasná žena, ktorá jednoducho zažívala „deň blbec". Pri ich interakcii som si však uvedomila tú ohromujúcu čistotu detskej lásky. Robili prvé aj posledné, aby sa matka usmiala, aby ich pochválila, aby už nebola nešťastná. S nádejou čakali, kedy sa zlá nálada konečne zmení a všetko bude zase v poriadku.

 

Čo sa stane, keď zmena nepríde a „deň blbec" trvá celý život?

Deti nie sú hlúpe. Po čase pochopia, že namiesto lásky prídu len nadávky.

Rodič (R) kameňom, dieťa (D) chlebom -> R  kameňom, D kameňom –> R kameňom, D skalou. V škole už stačí len malý kamienok a dieťa rozhadzuje granáty na všetky strany.

Ľudia, ktorí ich mali na svete milovať a ochraňovať, ich zraňujú. V tomto prípade už hovoríme o fyzickom či verbálnom osočovaní. Čím ďalej, tým viac je bezhraničná láska dieťaťa k rodičovi pokorená. Hnevá sa, je zranené, ukrivdené. Bolí to... a čo s tým? Jednou z možností je staré známe pošli ďalej, nevracaj.

Dieťa ubližuje svojmu okoliu, pretože samo zažilo, ako veľmi to bolí. Snaží sa toho tlaku a bolesti zbaviť. Ponižuje, uráža, fyzicky či verbálne napáda rovesníkov i dospelých. Neverí, že ho niekto na svete môže milovať. Veď kto iný vás má ľúbiť, keď nie vaši rodičia? Prijať fakt, že rodičia zlyhali, ťažko zvládne dospelý človek. Nieto dieťa.

Riešenia

Keď dieťa napomeniete, ohriaknete, bude sa cítiť zranené, čím len podporíte jeho „snahu o odplatu". Pocit, aký vyvoláva u vás či u iných detí, je s najväčšou pravdepodobnosťou pocit, s ktorým žije celý život. Strach, bolesť, hnev, poníženie, ublíženie...

Zdrojom všetkého sú zranené city. Čo to znamená? Že dieťa je vo svojej podstate veľmi citlivé. Prežilo si možno viac ako my všetci spolu. Je potrebné, aby sa v ňom táto stránka prosociálne rozvíjala.

  • Poproste ho, aby vám pomohlo priblížiť sa k bojazlivému spolužiakovi. Apelujte na jeho citlivosť. Dajte mu najavo, že jeho citlivosť považujete za výhodu a unikát.
  • Menujte ho tútorom znevýhodnených žiakov. Dajte mu príležitosť, aby svoju citlivosť využilo pri žiakoch, ktorí sú na tom „ešte horšie".
  • Oslovte ho, aby spolupracoval so školským psychológom. Nie v zmysle pacienta, ale pomocníka.

Čomu sa treba vyhnúť

  • Netvárte sa, že presne viete, čím si dieťa prešlo. Môžete sa len domnievať. Akékoľvek špekulácie môžu viesť k reakcii: „ Čo ty o tom vieš?! Však ja ti ukážem, počkaj."
  • Nehádžte flintu do žita. Dieťa vás bude testovať. Neverí, že ho niekto môže mať rád. Neverí, že mu jedného dňa neublížite aj vy. Vydržte!!!
  • Nebuďte prehnane milí. Správajte sa k nemu rovnocenne. Prehnané prejavy náklonnosti bude vnímať podozrivo. Nebude tomu rozumieť a vzbúri sa.

 

Držíme palce!

Zdroj: UCN

Súvisiace články

24.08.2020 15:52

Čo robiť a čo nerobiť? Správne budovanie detskej imunity

Začiatok školského roka prináša pre čerstvých škôlkarov, školákov a ich rodičov veľké zmeny. Okrem iného aj častejšie detské choroby. Ako podporiť detskú imunitu a kedy je dôležité vyhľadať lekára?
10.03.2018 12:39

Podľa ŠŠI bol takmer každý 14.stredoškolák šikanovaný a každý tretí toho svedkom

Takmer každý 14. stredoškolák bol šikanovaný a každý tretí bol toho svedkom. Vyplýva to zo Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2016/2017, ktorú vypracovala Štátn...
04.01.2018 17:25

DYSGRAFIA - vieme o čo ide?

Dysgrafia je porucha písania, grafomotorického prejavu, neschopnosť správne napodobniť tvary písmen, vynechávanie, resp. pridávanie ich častí či vynakladanie značného úsilia na písanie.