Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
18.09.2020 11:33

POZVÁNKA NA SEMINÁR NA TÉMU MULTILINGVIZMU A JAZYKOVEJ PODPORY ŽIAKOV-CUDZINCOV

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 13. – 14. októbra 2020 on-line seminár Podpora multilingválnych tried na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné školy a školy s osemročným vzdelávacím programom (nižšie ročníky), ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov.

Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk.

Zameranie seminára

 • Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi cudzincami a ostatnými žiakmi.
 • Podpora povedomia učiteľov o úlohe vyučovacieho jazyka, ktorý vedie k úspešnému vzdelávaniu všetkých žiakov.
 • Podpora pozitívneho vzťahu k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.
 • Zlepšenie kvality výučby jazykov a podpora rozvoja plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov vychádzajúc z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov so zameraním na:
  • kompetencie a možnosti žiakov-cudzincov;
  • podporu vyučovacieho jazyka v multilingválnom prostredí;
  • formatívne hodnotenie jazykových kompetencií žiakov-cudzincov;
  • monitorovanie jazykového pokroku žiakov-cudzincov.
 • Efektívne nástroje výučby, metódy a prístupy pre podporu multilingválnych tried (výstupy projektov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy zamerané na praktické využitie, podporu multilingválnych tried a žiakovcudzincov).
 • Diskusia a príklady dobrej praxe pre učenie sa a vyučovanie v multilingválnom prostredí.
 • Účastníci

  Seminár je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národnostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov. Seminára sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený.

  Účasť na seminári je bezplatná. Absolventi seminára dostanú certifikát. Informačný leták s praktickými informáciami je dostupný tu.

  V prípade záujmu pošlite vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár (sken) v elektronickej forme na adresu: denisa.duranova@statpedu.sk a v kópii na janka.pisova@statpedu.sk najneskôr do 28. septembra 2020 (vrátane).

  Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na seminári do 30. septembra 2020 (vrátane) a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Prihlasovací formulár je dostupný tu.

   

  Zdroj: minedu

  Súvisiace články

  20.06.2019 17:11

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov

  Na jeseň školského roku 2018/2019 sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl. Od tohto školského roka je testovanie podľa zákona o športe povinné pre všetky deti 1. ročníkov ZŠ, kto...
  24.05.2019 09:18

  Poradenské centrá môžu získať finančný príspevok na skvalitnenie svojich služieb

  Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie spolu s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva môžu opäť získať finančný príspevok na svoje rozvojové projekty. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ...
  18.03.2019 08:06

  Takmer polovica Slovákov podceňuje pitný režim detí

  Až 41 % dospelej populácie na Slovensku si myslí, že liter tekutín denne je pre dieťa dostatočné množstvo. Vyplynulo to z prieskumu projektu zdravej výživy s názvom „Viem, čo zjem“. Uvedené množstvo je zhruba o polovicu menšie ...