Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
18.09.2020 11:33

POZVÁNKA NA SEMINÁR NA TÉMU MULTILINGVIZMU A JAZYKOVEJ PODPORY ŽIAKOV-CUDZINCOV

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 13. – 14. októbra 2020 on-line seminár Podpora multilingválnych tried na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné školy a školy s osemročným vzdelávacím programom (nižšie ročníky), ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov.

Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk.

Zameranie seminára

 • Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi cudzincami a ostatnými žiakmi.
 • Podpora povedomia učiteľov o úlohe vyučovacieho jazyka, ktorý vedie k úspešnému vzdelávaniu všetkých žiakov.
 • Podpora pozitívneho vzťahu k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.
 • Zlepšenie kvality výučby jazykov a podpora rozvoja plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov vychádzajúc z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov so zameraním na:
  • kompetencie a možnosti žiakov-cudzincov;
  • podporu vyučovacieho jazyka v multilingválnom prostredí;
  • formatívne hodnotenie jazykových kompetencií žiakov-cudzincov;
  • monitorovanie jazykového pokroku žiakov-cudzincov.
 • Efektívne nástroje výučby, metódy a prístupy pre podporu multilingválnych tried (výstupy projektov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy zamerané na praktické využitie, podporu multilingválnych tried a žiakovcudzincov).
 • Diskusia a príklady dobrej praxe pre učenie sa a vyučovanie v multilingválnom prostredí.
 • Účastníci

  Seminár je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národnostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov. Seminára sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený.

  Účasť na seminári je bezplatná. Absolventi seminára dostanú certifikát. Informačný leták s praktickými informáciami je dostupný tu.

  V prípade záujmu pošlite vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár (sken) v elektronickej forme na adresu: denisa.duranova@statpedu.sk a v kópii na janka.pisova@statpedu.sk najneskôr do 28. septembra 2020 (vrátane).

  Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na seminári do 30. septembra 2020 (vrátane) a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Prihlasovací formulár je dostupný tu.

   

  Zdroj: minedu

  Súvisiace články

  21.11.2017 09:00

  Zdravý rozum do hrsti... ... a obilniny na tanier

  V poslednom období sa témy zdravá výživa, detoxikácia či rôzne diéty rozmohli natoľko, že už ani mne sa o tom nechce čítať. Validné vedecké výskumy sú jedna vec, ale konšpiračné teórie o tom, ako nás chce pšenica zabiť a ako sc...
  09.01.2018 20:00

  „No dobre, ešte jeden medovník a už naozaj stačí!“

  Vieme, prečo vlastne jeme?
  06.03.2019 10:15

  Záhrada ktorá lieči

  Psychológovia stále viac upozorňujú na pribúdanie porúch správania sa u žiakov základných škôl. Tento jav je významnou mierou ovplyvnený spôsobom života žiakov, nedostatkom pohybu v zdravom a harmonickom prostredí prírody. Ter...