Späť na zoznam
Poradňa
Autor: SOSNA. oz
06.03.2019 10:15

Záhrada ktorá lieči

Psychológovia stále viac upozorňujú na pribúdanie porúch správania sa u žiakov základných škôl. Tento jav je významnou mierou ovplyvnený spôsobom života žiakov, nedostatkom pohybu v zdravom a harmonickom prostredí prírody. Terapeutické záhrady a záhradná terapia patria medzi najprirodzenejšie, najúčinnejšia a aj najlacnejšie spôsoby podpornej liečby týchto problémov. Najväčšou výhodou je, že terapeutická záhrada sa dá vytvoriť aj priamo na školskom pozemku.

Psychológovia a lekári dlhodobo upozorňujú, že deti potrebujú prírodu. Nedostatok kontaktu s prírodou mimo iné môže spôsobiť napríklad hyperaktivitu detí a poruchy koncentrácie a učenia sa. Pod pojmom príroda sa v tomto kontexte chápe aj prírodná záhrada, záhrada bez akýchkoľvek chemikálií, plná liečivých a aromatických bylín, starých stromov a „tajomných zákutí". Teda nie holý trávnik bez výsadby, ale prírodné, zdravé, pekné a harmonické prostredie, ktoré lieči.

Záhradná terapia je spôsob, ktorý sa úspešne a dlhodobo využíva na celom svete pre liečenie širokej škály chorôb, od detských pacientov s poruchami učenia, až po seniorov s depresiami alebo poruchami pohybu. Liečebný účinok záhrad pôsobí nielen pri prepracovaní, na odbúranie stresu, či pri predchádzaní syndrómu vyhorenia u zdravého človeka, ale má aj blahodarné účinky podporujúce zlepšenie zdravotného stavu po úrazoch, alebo pri dlhodobých onemocneniach.

Využívanie záhradnej terapie v mnohých prípadoch umožní výrazné obmedzenie liekov s rôznymi vedľajšími účinkami. Naopak, táto forma terapie posilňuje fyzický a psychický stav pacienta a umožňuje jeho rozvoj a realizáciu. To v konečnom dôsledku na jednej strane znamená nižšie výdaje na liečenie a na druhej strane zlepšenie kvality života pacientov.

Napriek jednoznačne preukázaným prínosom je záhradná terapia na Slovensku takmer neznámym pojmom a to dokonca aj v medicínskych kruhoch.  Je načase, aby sa tento druh terapie aj u nás začal šíriť podobne, ako je tomu v prípade iných druhov terapie (kanisterapia, arteterapia, atď.)

 

Vznikajúca terapeutická záhrada pri Ekocentre SOSNA

Na základe našich skúseností z  návštev terapeutických záhrad v Čechách, Taliansku a Anglicku sme sa rozhodli, že chceme túto myšlienku šíriť v priestoroch Prírodnej záhrady pri Ekologickom vzdelávacom centre, ktoré vybudovalo naše občianske združenie SOSNA v Družstevnej pri Hornáde, pri Košiciach. 

Záhradu sa snažíme prispôsobiť tak, aby poskytovala rôzne formy terapie:  aromaterapiu (liečenie aromatickými rastlinami), pohybovú terapiu (na ihrisku z prírodných materiálov), terapiu prírodou (živočíchy v jazierku, vtáctvo, motýle a najmä staré stromy je to, čo deti potrebujú), aj arte terapia (krása a harmónia záhrady a prírodného Hobitieho domu lieči).

Čo nájdu deti aj dospelí v našej záhrade:

  • Vyvýšené záhony s aromatickými a liečivými bylinkami.
  • Ihrisko z prírodných materiálov.
  • Hlinenú pec na vypaľovanie keramiky.
  • Hobití dom, prírodná stavba z dreva a hliny, so zelenou strechou, postavená podľa princípov „organickej architektúry".
  • Ukážky umenia z prírodných materiálov (hlinené ozdobné prvky v omietke, kamenné mozaiky v hlinenej podlahe, atď.).
  • programy pre prácu s prírodným materiálom (hlina, kamienky, kôra, rastliny)
  • Prírodné jazierko s vodnými rastlinami, plné žiab, vážok, vodných chrobákov, spojené s plávajúcim ostrovčekom.
  • Lesnú zónu, v ktorej  sa dá hrať, učiť, alebo len vnímať svet okolo seba, jeho zvuky a vône.

 

Čo je základom terapeutickej záhrady?

Zjednodušene sa dá povedať, že základom je harmonické prírodné prostredie, bez agresívne pôsobiacich umelých prvkov. Prostredie, ktoré poskytuje rôzne nenásilné podnety, ako napríklad krása a vôňa kvetov s motýľmi, jazierko s množstvom rôznych živočíchov, staré stromy a zákutia, alebo prírodné materiály, príjemné na dotyk.

Súčasťou terapeutických záhrad sú však aj rôzne  prvky, ktoré podporujú jemnú či hrubú motoriku, alebo posilňujú rovnováhu tela, či stimulujú reflexné zóny na nohách a rukách. Môže ísť o lanové prvky, lezecké prvky či vodné prvky, alebo rôzne formy pozemných prvkov z okruhliakov, piesku, čačiny, šišiek a ďalšieho materiálu. Prvky prírodného ihriska, ktoré je vytvorené z guľatiny a pre deti to simuluje lezenie a chodenie po spadnutých stromoch...Nápadov či prvkov je veľa. Určite k nim patria aj prvky, ktoré stimulujú či utišujú sluch – čľapkanie sa vo vode v jazierku, vzdušné mobile z ulít, vysoké trávy vo vetre a pod.

Najmä pre deti s psychickými poruchami je veľmi dôležitý pocit bezpečnosti. Nesmú podvedome vnímať ohrozenie od ostrých predmetov, hrán alebo krikľavých farieb. Dobre sa cítia v prostredí s oblými tvarmi, mäkkými farbami a príjemnými vôňami. Pre deti s poruchami správania poskytuje takáto záhrada možnosť zúčastňovať sa aj skupinových aktivít v prírodnom prostredí a tým u nich podporuje toleranciu, komunikáciu, trpezlivosť a spoluprácu.

Starostlivosť o priesady alebo kvety (sadenie, polievanie, strihanie) je ideálnou činnosťou najmä pre ľudí, ktorí si potrebujú stimulovať jemnú motoriku. U osôb s poruchami správania podporuje pobyt a pohyb v harmonickej záhrade mobilizáciu a tréning rovnováhy tela, pamäť a kognitívne procesy, prispieva k socializácii, k psychickej rovnováhe, aj ku vzájomnej komunikácii s ostatnými.

 

Niektoré naše skúsenosti :

- Autistické dievča, ktoré nás navštevovalo, sa podľa sprevádzajúcej opatrovateľky snažilo komunikovať tak otvorene, ako nikde inde, čo znamená, že sa cítila bezpečne.

- Mladí ľudia s Downovým syndrómom zo združenia ArtEst nám veľmi radi pomáhajú na záhrade aj s najťažšími prácami.

- Na malej terapeutickej záhrade, ktorú sme pomáhali stavať pre Združenie Barlička sa klientom – aj takmer imobilným – najviac páči hmatový chodník z prírodných materiálov.

- Klienti, aj tí na vozíčku, sa u nás po záhrade doslovne rozbehnú a ožijú, ako malé deti.

- Dievčatá majú veľmi radi aromaterapiu, tešia sa z ovoniavania čerstvej levandule, materiny dúšky, pamajoránu, medovky alebo yzopu. Chlapci zas zvedavo ochutnávajú lístky a kvety kapucínky, bazy, mäty alebo aj žihľavy.

- Všetci radi urobia šalát, nátierku či posýpku z vlastnoručne nazbieraných  byliniek.

- Aj tie najhyperaktívnejšie deti sa skôr či neskôr  pobehovaním po našej záhrade unavia a najviac sa upokoja v Hobiťom dome z prírodných materiálov, s vôňou hliny a dreva a postavený v oblúkoch, bez ostrých hrán a pravých uhlov.

 

A toto všetko sú chvíle, na ktoré sa nezabúda... Aj preto plánujeme vytvoriť komplexnú terapeutickú záhradu v našom areáli, kde by sme mohli privítať ešte viac detí, ktoré potrebujú takéto prostredie a pohyb. Naša záhrada by potom mohla slúžiť aj ako vzor pre ďalšie školy, ktoré by si chceli takúto záhradu vytvoriť na svojom pozemku. 

Viac fotografií nájdete napríklad tu: https://www.flickr.com/photos/ekocentrumsosna      

Viac informácií o SOSNE a našich programoch nájdete tu: www.sosna.sk

 

 

 

 

Súvisiace články

18.03.2019 08:06

Takmer polovica Slovákov podceňuje pitný režim detí

Až 41 % dospelej populácie na Slovensku si myslí, že liter tekutín denne je pre dieťa dostatočné množstvo. Vyplynulo to z prieskumu projektu zdravej výživy s názvom „Viem, čo zjem“. Uvedené množstvo je zhruba o polovicu menšie ...
02.06.2017 13:42

Starostlivosť o zdravie musí tvoriť základ pre výchovu a vzdelávanie

,,Keď frekvencia výskytu určitej choroby dosiahne v populácii epidemiologické proporcie, je to vždy odrazom poruchy ľudskej kultúry.“ R. Virchov
18.01.2018 20:00

Výtvarná výchova ako ďalšia oblasť poznania predškoláka

Kreslenie je pre dieťa prirodzenou činnosťou, s ktorou môže začať už v útlom veku. Aj keď sa nám spočiatku môže zdať, že dieťa skôr vyryje dieru do stola, než niečo nakreslí, je na mieste tieto aktivity podporovať a rozvíjať.