Z domova
0

Psychologička M. Horváthová: Prostredie sa odráža aj na prospechu detí

Farebnosť, hra s materiálmi, prispôsobivosť nábytku a lavíc – to všetko dokáže vylepšiť celkovú atmosféru triedy. Podnetné a estetické prostredie školského prostredia vplýva na vývin detí.

Prázdninový seriál o tom, ako prostredie vplýva na deti a na ich vývin, pokračuje rozhovorom s psychologičkou PhDr. Máriou Horváthovou, PhD, riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.

Keďže žiaci a učitelia strávia v škole až 200 dní ročne, z hľadiska psychologičky je dôležité, aby školské prostredie bolo dostatočne podnetné, príjemné a estetické.

„Mnohé štúdie hovoria, že zlepšenie a skvalitnenie školského prostredia sa pozitívne odráža aj na prospechu detí. Taktiež má pozitívny vplyv na ich sebaúctu a výkony a takisto znižuje negatívne prejavy správania,“ vysvetľuje M. Horváthová.

Podľa psychologičky je veľmi dôležitý funkčný, ako aj individuálny školský priestor, a to nielen pre deti, ale aj pre učiteľov či odborný tím v škole. „Vhodné je aj zariadenie triedy, ktoré by bolo diferencované na pracovnú zložku a na relaxačnú zónu, aby to deti vedeli jednak rozlišovať, jednak aby si vedeli v rámci harmonogramu a režimu dňa meniť jednotlivé etapy v rámci výchovy a vzdelávania,“ hovorí psychologička. Ako uvádza, podnetné by mali byť aj spoločenské priestory, kde by mal byť priestor vyčlenený jednak na zdieľanie skúseností a taktiež aj na nácvik sociálnych zručností žiakov.

Dôležitú úlohu v rámci priestoru školy zohráva aj farebnosť, hra s materiálmi, so svetlosťou či hudbou. „Vnímam aj výrazný trend, keď sa do škôl vnášajú prvky umenia a taktiež environmentálne prvky, aby deti vyrastali jednak v súlade s prírodou, umením, ale taktiež aj s výchovno-vzdelávacím programom,“ približuje riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.

Za dôležité považuje tzv. ranné komunity, diskusie alebo spoločné učenie v kruhu. „Kruh ako geometrický tvar dáva istým spôsobom predstavu kontinuity. Jednak si deti navzájom vidia do tváre, čo je z môjho pohľadu veľmi dôležité, ďalej to môže pestovať spoločenstvo ako také,“ inšpiruje príkladom M. Horváthová. Ranné komunity môžu byť prínosné nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov. Zdieľanie skúseností a inšpirovanie príkladmi napomáha vytváraniu vzťahov. S takýmto prístupom sa škola stáva miestom, kde sa ľudia dobre cítia a radi sa tam aj vracajú.

A aký by mohol byť minimálny zásah do školského priestoru, aby vplýval pozitívnejšie na deti? „Je to farebnosť, hra s materiálmi a každopádne je to flexibilnosť nábytku, materiálu a lavíc, aby si pedagóg vedel prispôsobiť či už hodinu, alebo celkovú atmosféru triedy podľa potreby, a tak si s dieťaťom budoval partnerstvo,“ uzatvára psychologička Mária Horváthová.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu