Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: UCN
23.10.2017 18:30

Divadlo proti extrémizmu

Už nejaký čas funguje na Slovensku zaujímavý divadelný projekt s ušľachtilým názvom Divadlo proti extrémizmu. Podľa vyjadrení jeho tvorcov sú najdôležitejšou cieľovou skupinou študenti a pedagógovia stredných škôl. O tom, aké ciele Divadlo proti extrémizmu sleduje, ako vzniklo a ako funguje, sme sa spýtali dramaturgičky prvej inscenácie projektu Miriam Kačinovej.

O čom je Divadlo proti extrémizmu?

Divadlo proti extrémizmu je projekt Činohry Slovenského národného divadla, ktorým chceme reagovať na badateľné zmeny v spoločnosti. Tie zmeny nemožno nazvať vždy dobrými, jasne sa radikalizuje a pritvrdzuje slovník, vo verejnom priestore sa objavujú postoje a čo je najhoršie – vnímajú sa ako legitímne a „zdravo kritické", ktoré napádajú a nepríjemne označujú ľudí iného vierovyznania, farby pleti, pohlavia. Zároveň sa vytráca základná miera empatie, základné rozlišovanie medzi dobrom a zlom. Dokonca tu možno hovoriť o amnézii pamäti, o zlyhaní vzdelávacieho systému a najmä sa ukazuje slabá znalosť dejepisu či politickej edukácie. Divadlo je šanca na otvorenie diskusie. A to je cieľom: mať inscenáciu, ktorá dokáže otvoriť následnú diskusiu. Takto je postavený aj samotný projekt.

 

Ako vznikol tento nápad?

Autorom nápadu je riaditeľ činohry režisér Roman Polák. Jeho prvotná idea bola, aby vznikla inscenácia so zameraním na prevenciu, úvahu spracovaním extrémizmu. Následne sme vybrali režiséra Matúša Bachynca a hľadali sme konkrétnu tému a najmä spôsob. Vedeli sme, že je dôležité vyjsť z klasickej divadelnej budovy a začať viesť dialóg so študentmi aj s ich pedagógmi, aj s odborníkmi na túto tému.

 

Prečo práve extrémizmus?

Pretože sa nám tu extrémizmus uhniezdil a rastie. A stále viac hlasov sa tu vychyľuje extrémne doprava či doľava a považujú porušovanie základných ľudských práv a slobôd iných ľudí za celkom normálne riešenie problémov, resp. by svojou postupnou činnosťou radšej videli diktatúru ako zmysluplný systém, pretože tento doterajší sa im nezdá funkčný. Ale keď príde otázka, aký je to systém, len málokto si reálne uvedomí, že hovoríme o demokracii. A na konci extrémistických konaní, aktivít a činov je zväčša snaha o potlačenie demokratického spôsobu zriadenia. A teda inscenácia otvára aj dišputu na tému totalita a sloboda.

 

O čom sú predstavenia, aký je ich cieľ, kde sa s nimi môžeme stretnúť?

O tejto téme, ktorú som sa pokúsila pomenovať v predošlých odpovediach, teda o dôvodoch, prečo práve táto téma, hovoríme divadelnou inscenáciou Samotný projekt budú tvoriť dve miniinscenácie. Tá prvá je Natálka. Je to dokumentárny príbeh podľa skutočnej udalosti z Čiech z roku 2009, keď štyria neonacisti hodili do domu dvojročnej Natálky a jej rodiny zápalné fľaše. Je to tragický príbeh s mnohými vrstvami, ktorý však dokáže otvoriť témy

  • empatie,
  • čo sú prejavy extrémizmu,
  • aký vplyv zohrávajú v tejto situácii médiá a pod.

Po samotnej inscenácii, ktorá sa hrá v triede, nasleduje diskusia s odborníkmi –  historikmi z Living Memory. Taká je základná koncepcia projektu. Veľmi nám pomohol Bratislavský samosprávny kraj i Nadácia Orange, aby sa inscenácia dostala priamo do škôl BSK, ale teraz bude cestovať aj na východné Slovensko. V septembri sme išli do Košíc, Spišskej Novej Vsi, Prešova, Rimavskej Soboty, Fiľakova, Sečoviec. V decembri opäť zorganizujeme predstavenie aj pre širokú verejnosť na pôde SND. Určite o tom budeme včas informovať.

 

Kontakt na prevádzku a nahlásenie prípadného záujmu o hosťovanie aj vo vašej škole:

kristina.letenayova@snd.sk

miriam.kicinova@snd.sk

 

Zdroj: UCN

Súvisiace články

21.05.2020 09:52

Túžba po moci, láska k pravde a žitie v bubline .

Rozhovor s riaditeľom IPR Dušanom Piršelom  z Mokrohájskej 1,  Bratislava 
07.03.2018 10:20

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Prvotriedny vedec, dekan Fakulty matematiky, informatiky a fyziky Univerzity Komenského, predseda APVV a najmä, človek na správnom mieste.
26.11.2019 07:57

Rozhovor s Mgr.art. Danielou Schredlovou o výchovnom poradenstve na SŠUP animovanej tvorby

Vyštudovala VŠVU Bratislava – odbor textilný dizajn. Prezentovala sa na kolektívnych výstavách v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou. Pedagogicky pôsobila na strednej škole a základnej umeleckej škole. Vykonávala činnosť a...