Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: Dušan Piršel
10.01.2020 20:56

Krátky rozhovor s riaditeľom IPR Dušanom Piršelom na Mokrohájskej 1 v Bratislave...

...tentokrát a kritickom myslení a využívaní rozumu a srdca

Pán riaditeľ prečo práve táto téma ?

Zastávam názor,  že dnešné deti sú pod silným kultúrnym, ale aj  politickým vplyvom, sociálnych sietí, ktorých algoritmus prirodzene vyhodnocuje emócie a podľa nich podsúva také správy a informácie, ku ktorým sa deti hlásia. Aj vďaka informačnej vojne na internete sa bude spoločnosť čoraz viac polarizovať a určiť, ktoré informácie sú zásadné a pravdivé, bude stále ťažšie. Uplatňovať kritické myslenie a nepodliehať povrchnému poznávaniu sociálnej reality je veľmi dôležité .  Samozrejme , že kriticky myslieť sa musia naučiť pedagógovia - žiaci to už pod prahovo nasajú, aj keď  sa kritické myslenie nebude cielene pertraktovať - učiteľ bez kritického myslenia nikoho nikdy nenaučí hľadať nové vzťahy. Ľudia s kritickým myslením sú zvyčajne uvážlivejší, nezahlcujú sa množstvom zbytočných správ a ťažšie podliehajú manipulácii. Odborníci sa nazdávajú, že kritické myslenie bude jedna z najdôležitejších požiadaviek, ktorá našim deťom umožní uspieť v informačnom pretlaku, teda v dobe, keď budú dospelí. Pre každý stupeň základného aj stredného a odborného vzdelania by malo byť s určitým pravdepodobnostným  rozptylom učené čo je nevyhnutné povinne vedieť a čo je potrebné rozvíjať v oblasti kritického myslenia a potenciálu.

 

Čo je dôležitejšie pri rozhodovaní rozum, alebo srdce ?

Rozum  verzus srdce, jedna z najčastejších otázok na zamyslenie. Komu, kedy a čomu dať prednosť , to je veľká otázka . Podľa môjho názoru , je prirodzenosťou zdravého človeka zapájať srdce i rozum. Srdce dáva ľudský rozmer a rozum paralelne analyzuje a hľadá riešenia no v intenciách podnetu od srdca. Pri absencii srdca aktivity rozumu nadobúdajú neľudsky, tvrdý, bezohľadný charakter. Problémom dneška je že na mladých bez historickej pamäti a skúseností pôsobia rôzne vonkajšie sily vypočítavo cez city srdca a hýbu mladými masami manipulatívne zo zákulisia pre svoje skryté účely . Pôsobia na srdce a rozum so skúsenosťami , či historickou pamäťou , ktorú  mladí ešte nemajú. Rôzne sily ,ktoré chcú mladosť a neskúsenosť zneužiť, dávajú do rúk mladým   "zdanlivý" alebo "falošný" mandát    líderstva  a idey  že práve oni sú kvalifikovaní .

 

Ako ukázať teda mladým cestu ?

 • v učebniciach môžeme občas natrafiť na   chyby a preto  použite rozum a objavte ich
 • autority sa môžu mýliť, preto preverujte informáciu a trénujte samostatne myslenie
 • majte myseľ otvorenú aj iným riešeniam ako sú štandardne, hlavne tam kde je veda dlhodobo bezradná
 • buďte pripravený na to že konečné  riešenia prídu z prostredia mimo štandardne uznávaného.
 • neberte kredibilne zdroje dogmaticky , pretože môžu za nimi stáť záujmy vyššie ako je pravda
 • pozor,  skutočne poznanie boli, ale je jedinou oslobodzujúcou cestou .
 • Než budete teda robiť akékoľvek rozhodnutie, budete sa musieť naučiť váš život na chvíľku zastaviť a využiť veľa podvedomých impulzov, rád, odporúčaní, pocitov, aby ste využili všetky odpovede a podnety, ktoré sa vám ponúkajú a ktoré máte k dispozícii.

   

  Otázka na záver . Čo je ešte potrebné vštepovať našim mladým ?

  Osobne si myslím, že je potrebné manifestovať kreativitu a múdrosť . Veľmi dôležité je  vychovávať mladých ľudí k pozitivite. A v konečnom dôsledku je veľmi dôležité vyzdvihovať   osobnosti, ktoré niečo dokázali pre Slovensko ,  národnosť,   jazyk. Veľmi ma mrzí , že  nám chýbajú  výrazné osobnosti.   Prečo ? Asi sme devalvovali  pojem osobnosti, pletieme  si ich  s celebritami  a pseudo osobnosťami. Učiteľ , lekár    stratil autoritu   v  sociálnom systéme,  teda  nielen u žiakov a pacientov ,  čo je odraz  sociálnych preferencií. .  Národ vygeneruje osobnosť najmä v stave vysokej núdze a ohrozenia .  Spoločnosť vygeneruje osobnosť len keď prospieva a rozvíja sa.

  Súvisiace články

  16.05.2019 15:07

  Miro Jaroš: „Dostal som už viacero ponúk od detí, či by som mohol byť ich tatom.“

  Spevák Miro Jaroš patrí aktuálne k najvyťaženejším umelcom na Slovensku, môže za to jeho projekt, ktorým sa rozhodol priblížiť k detskému publiku. Už tri roky oblieka žltú košeľu, viaže na krk červeného motýlika, aby učil deti ...
  22.11.2016 07:30

  Pozitívna psychológia nabáda k zlepšovaniu podmienok pre osobnostný rozvoj učiteľov a žiakov

  Prečítajte si rozhovor s docentkou Evou Szobiovou, ktorá nám porozprávala o pozitívnej psychológii a jej využití na školách.