Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: Dušan Piršel
10.01.2020 20:56

Krátky rozhovor s riaditeľom IPR Dušanom Piršelom na Mokrohájskej 1 v Bratislave...

...tentokrát a kritickom myslení a využívaní rozumu a srdca

Pán riaditeľ prečo práve táto téma ?

Zastávam názor,  že dnešné deti sú pod silným kultúrnym, ale aj  politickým vplyvom, sociálnych sietí, ktorých algoritmus prirodzene vyhodnocuje emócie a podľa nich podsúva také správy a informácie, ku ktorým sa deti hlásia. Aj vďaka informačnej vojne na internete sa bude spoločnosť čoraz viac polarizovať a určiť, ktoré informácie sú zásadné a pravdivé, bude stále ťažšie. Uplatňovať kritické myslenie a nepodliehať povrchnému poznávaniu sociálnej reality je veľmi dôležité .  Samozrejme , že kriticky myslieť sa musia naučiť pedagógovia - žiaci to už pod prahovo nasajú, aj keď  sa kritické myslenie nebude cielene pertraktovať - učiteľ bez kritického myslenia nikoho nikdy nenaučí hľadať nové vzťahy. Ľudia s kritickým myslením sú zvyčajne uvážlivejší, nezahlcujú sa množstvom zbytočných správ a ťažšie podliehajú manipulácii. Odborníci sa nazdávajú, že kritické myslenie bude jedna z najdôležitejších požiadaviek, ktorá našim deťom umožní uspieť v informačnom pretlaku, teda v dobe, keď budú dospelí. Pre každý stupeň základného aj stredného a odborného vzdelania by malo byť s určitým pravdepodobnostným  rozptylom učené čo je nevyhnutné povinne vedieť a čo je potrebné rozvíjať v oblasti kritického myslenia a potenciálu.

 

Čo je dôležitejšie pri rozhodovaní rozum, alebo srdce ?

Rozum  verzus srdce, jedna z najčastejších otázok na zamyslenie. Komu, kedy a čomu dať prednosť , to je veľká otázka . Podľa môjho názoru , je prirodzenosťou zdravého človeka zapájať srdce i rozum. Srdce dáva ľudský rozmer a rozum paralelne analyzuje a hľadá riešenia no v intenciách podnetu od srdca. Pri absencii srdca aktivity rozumu nadobúdajú neľudsky, tvrdý, bezohľadný charakter. Problémom dneška je že na mladých bez historickej pamäti a skúseností pôsobia rôzne vonkajšie sily vypočítavo cez city srdca a hýbu mladými masami manipulatívne zo zákulisia pre svoje skryté účely . Pôsobia na srdce a rozum so skúsenosťami , či historickou pamäťou , ktorú  mladí ešte nemajú. Rôzne sily ,ktoré chcú mladosť a neskúsenosť zneužiť, dávajú do rúk mladým   "zdanlivý" alebo "falošný" mandát    líderstva  a idey  že práve oni sú kvalifikovaní .

 

Ako ukázať teda mladým cestu ?

 • v učebniciach môžeme občas natrafiť na   chyby a preto  použite rozum a objavte ich
 • autority sa môžu mýliť, preto preverujte informáciu a trénujte samostatne myslenie
 • majte myseľ otvorenú aj iným riešeniam ako sú štandardne, hlavne tam kde je veda dlhodobo bezradná
 • buďte pripravený na to že konečné  riešenia prídu z prostredia mimo štandardne uznávaného.
 • neberte kredibilne zdroje dogmaticky , pretože môžu za nimi stáť záujmy vyššie ako je pravda
 • pozor,  skutočne poznanie boli, ale je jedinou oslobodzujúcou cestou .
 • Než budete teda robiť akékoľvek rozhodnutie, budete sa musieť naučiť váš život na chvíľku zastaviť a využiť veľa podvedomých impulzov, rád, odporúčaní, pocitov, aby ste využili všetky odpovede a podnety, ktoré sa vám ponúkajú a ktoré máte k dispozícii.

   

  Otázka na záver . Čo je ešte potrebné vštepovať našim mladým ?

  Osobne si myslím, že je potrebné manifestovať kreativitu a múdrosť . Veľmi dôležité je  vychovávať mladých ľudí k pozitivite. A v konečnom dôsledku je veľmi dôležité vyzdvihovať   osobnosti, ktoré niečo dokázali pre Slovensko ,  národnosť,   jazyk. Veľmi ma mrzí , že  nám chýbajú  výrazné osobnosti.   Prečo ? Asi sme devalvovali  pojem osobnosti, pletieme  si ich  s celebritami  a pseudo osobnosťami. Učiteľ , lekár    stratil autoritu   v  sociálnom systéme,  teda  nielen u žiakov a pacientov ,  čo je odraz  sociálnych preferencií. .  Národ vygeneruje osobnosť najmä v stave vysokej núdze a ohrozenia .  Spoločnosť vygeneruje osobnosť len keď prospieva a rozvíja sa.

  Súvisiace články

  17.12.2019 10:35

  Rozhovor s Katarínou Lazárovou, učiteľkou fotografického dizajnu na SŠUP animovanej tvorby

  Mgr. Katarína Lazárová Po štúdiu Pedagogickej fakulty Komenského univerzity v odbore učiteľstvo výtvarného umenia pokračovala na VŠVÚ v Bratislave, kde absolvovala doplnkové dvojročné štúdium v ateliéri Laboratórium fotografie...
  05.02.2020 09:03

  Rozhovor o Grafickom dizajne na SŠUP animovanej tvorby.

  Grafický dizajn je štúdijný odbor, ktorý založila na SŠUP animovanej tvorby zriaďovateľka školy Mgr.Viera Zavarčíková. Študijný odbor grafický dizajn je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby grafického priemyslu...