Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: ucn
06.03.2019 07:37

„Musíme dbať o to, aby sme žiakov neučili iba to, ako prežiť, ale aj ako neustále napredovať,“

hovorí britská expertka na kritické myslenie Ann Burgess.

Ako na to? Čo sú to Core skills, ako ich zavádzať do vyučovacieho procesu a prečo sú v tejto dobe potrebné nielen pre školy ale aj pre zamestnávateľov? S britskou expertkou Ann Burgess sme sa rozprávali počas medzinárodného školenia trénerov kritického myslenia v rámci projektu People to People, ktorý na Slovensku spravuje British Council. Ann je dlhoročnou školiteľkou, má rozsiahle skúsenosti so školením vedúcich pracovníkov v školstve a zaoberá sa implementáciou kritického myslenia ako aj riešeniami krízových situácií v školách.

O: Budeme sa rozprávať o tzv. základných zručnostiach, čiže "core skills". Tie sú aj témou projektu British Council People to People Slovakia, do ktorého patrí aj kritické myslenie či riešenie konfliktov, ako aj ich zavádzanie do vyučovania. Prečo je téma „core skills" v dnešnej dobe dôležitá?

Ann Burgess: Myslím, že dôležitosť témy sa dá chápať na mnohých úrovniach. Prvá úroveň je tá, že „core skills" v zmysle kritického myslenia a riešenia konfliktov majú mimoriadne dôležitú úlohu pri rozvíjaní nezávislosti žiakov a študentov. Zároveň, je tu aj ďalšia rovina – táto téma pokrýva aj potreby zamestnávateľov – čiže to, čo zamestnávatelia od pracovnej sily očakávajú. Sú to totiž zručnosti, ktoré žiaci aj napriek ich potrebe v ďalšom pracovnom živote momentálne v škole nezískavajú. Vzdelávací systém jednoducho nie je týmto požiadavkám prispôsobený. Na jednej strane chceme, aby mal náš  vzdelávací systém svoju vlastnú integritu, no na druhej strane chceme študentov učiť to, čo považujeme za dôležité. Popri tom musíme však dbať o to, aby sme žiakov neučili iba to, ako prežiť, ale aj ako neustále napredovať a dosiahnuť úspech. Všetky tieto aspekty berieme do úvahy.

O: Občas sa stretávame s tým, že vzdelávanie nie je vnímané komplexne, ako niečo, čoho súčasťou má byť aj kritické myslenie. Jeho význam nie je mnohým jasný v kontexte budúceho zamestnania či profesie. Jedným z cieľov projektu People to People je aj integrácia týchto zručností do vzdelávania. Podľa vás, akým hlavným výzvam dnes čelíme v tejto oblasti?

Ann Burgess: Predpokladám, že hlavná výzva, ktorej školy čelia, spočíva vo vzťahu k vládam, pretože vlády chcú vidieť rýchly rast úrovne študijných výsledkov žiakov. Učitelia a školy chcú rozvinutejší mentálny prístup a myslím si, že jednou z výziev je rozvoj „core skills". A to nehovoríme  len o kritickom myslení a riešení problémov. Hovoríme o spôsobe, akým môžeme pomôcť mládeži stať sa nie len nezávislými žiakmi a študentami, ale aj schopnými spolupracovať s ostatnými – pretože práve to je schopnosť, ktorú zamestnávatelia tak nevyhnutne vyžadujú. Takéto zručnosti sú často nazývané „soft skills", čiže mäkké zručnosti, pričom vlády majú tendenciu preferovať tzv. „hard skills", čiže tvrdé zručnosti. Všetko však závisí od toho, ako obe strany vybalansujeme. Požiadavky na zlepšovanie výsledkov študentov berieme na vedomie, ale zároveň chceme, aby vzdelávanie prebiehalo do hĺbky a nie povrchne. Myslíme si, že to sa dá práve docieliť učením „core skills", ktoré prinášajú zlepšenie z dlhodobého hľadiska idúce ruka v ruke s tým rýchlym, ktoré je napokon tiež potrebné.

O: V mnohých krajinách nie je začleňovanie „core skills" do výučby pravidlom, skôr výnimkou, avšak naopak pre zamestnávateľov, najmä nadnárodné firmy, sú prioritou. Aká je situácia v Británii?

Ann Burgess: V podstate veľmi podobná. Čelíme rovnakým výzvam. Tu môžem hovoriť so skúsenosti s programom zameraným na soft skills v rámci British Council, ktorý funguje v zahraničí dlhšie než v samotnej Británii. Dostali sme ho do celého sveta a odvádzame veľký kus práce v Ázii, Severnej a Subsaharskej Afrike, Južnej Amerike, pričom program „core skills" sme priniesli na tieto miesta už dávnejšie. Teraz sa naň pozeráme aj v kontexte Veľkej Británie a toho, ako môžeme program rozvíjať aj na našich vlastných školách.
Treba však povedať, že tieto zručnosti boli vždy aspoň do určitej mieri súčasťou britského vzdelávacieho systému, no program „core skills" dôraznejšie poukazuje na celú problematiku. Uvedomujeme si, že sú to zručnosti, ktoré sú v 21. storočí vyžadované na celom svete. Chceme poukázať na to, že môžete mať „core skills" a zároveň spĺňať všetky požiadavky v zmysle cieľov a výsledkov.

O: Z vašich skúseností, keďže ste mala možnosť pracovať po celom svete (Ázia, Afrika, atď.), v čom sme rozdielni a čo máme prípadne spoločné? Ľudia totiž mávajú tendenciu jednoducho povedať: „Tam je to predsa iné, iná situácia."

Ann Burgess: Všetky krajiny čelia svojim problémom. V niektorých rozvojových krajinách je napríklad reálnym a veľkým problémom dostať deti do školy. S tým sa v Európe či na západe tak často nestretávame. Neuvedomujeme si, že to môže byť vážny problém, a že v mnohých krajinách to nie je žiadna samozrejmosť. V niektorých prípadoch deti školu navštevujú, ale neučia sa efektívne, v iných prípadoch sa síce učia efektívne, no stále je tam priestor na zlepšenie. Myslím, že vždy existuje priestor na zlepšenie.

Rozvojové krajiny čelia veľkej výzve, pretože ak deti školu ani nenavštevujú, tak ich ani nemôžete učiť žiadne zručnosti. Nezabúdajme, že niektoré africké krajiny majú aj veľké problémy s pripojením, s dodávkou elektrickej energie a mnohé iné. V Spojenom kráľovstve je oveľa jednoduchšie veci meniť, sme geograficky menší a aj komunikácia je jednoduchšia – v porovnaní s niektorými naozaj obrovskými a rozľahlými krajinami. Tam zas ide o veľký počet učiteľov a obrovský počet žiakov. Všetci však musíme niekde začať, preto podporujeme viaceré z týchto krajín v rozvíjaní týchto zručností.

O: V rámci People to People ste školili učiteľov z Maďarska, Slovenska a z Česka, ktorí sa stanú budúcimi školiteľmi. Existujú nejaké regionálne rozdiely, s ktorými sa pri školeniach stretávate? Prichádzajú budúci školitelia už s porozumením toho, čo sú „core skills"?

Ann Burgess: Aj to je jedna z výziev programu, objasniť, čo core skills znamenajú. Prvá vec, ktorú musíme urobiť, je vyškoliť učiteľov. Avšak čo je dôležité, je súbežne pracovať s vedúcimi pracovníkmi škôl. Pretože ak zavádzanie kritického myslenia nebude mať podporu vedenia, tak v rámci školy ďaleko nezájde. Tiež je dobré zapojiť do procesu aj štátnu správu, resp. tých predstaviteľov, ktorí rozhodujú o vzdelávaní na školách, pretože ak to nie je ich priorita, nebude to ani priorita škôl. Zapájanie ľudí na všetkých úrovniach je mimoriadne dôležité. Avšak, najdôležitejšími aktérmi v procese sú študenti.

O: Myslíte si, že existuje priestor na zavedenie hodín „soft skills" do učebných osnov?

Ann Burgess: Myslím, že určite je. V rámci British Council pracujeme v mnohých rozličných krajinách a každá sa nachádza v inej situácii. Niektoré krajiny momentálne prehodnocujú obsah učebných osnov. V takejto situácii je ľahšie zabudovať do osnov „core skills", keďže ich práve tvoria či aktualizujú. Program „core skills" je však navrhnutý tak, aby vyhovoval akýmkoľvek učebným osnovám, pretože tu nejde o pridávanie nového obsahu, „core skills" je skôr o spôsobe práce, resp. prístupe k učeniu a nie o obsahu ako takom.

O: Takže je to viac o učení príkladom.

ANN: Áno, presne tak.

O: Čo hovoríte na skupinu budúcich slovenských, maďarských a českých školiteľov?

Ann Burgess: Sú skvelí. Ak prichádzate na nové miesto, nikdy neviete, koho stretnete. V Bratislave som prvýkrát a doteraz som s krajinami ako Slovensko, Česko a Maďarsko nepracovala, takže som netušila, čo očakávať. Stretla som tu však nesmierne angažovanú skupinu ľudí, ktorých táto téma zaujíma a ktorí chcú pre deti vo svojich krajinách len to najlepšie. A to je pre mňa tou najväčšou odmenou. Mnohí z nich disponujú veľmi vysokou úrovňou schopností, je tu skutočne zaujímavý mix ľudí – niektorí pracujú v školách ako učitelia, iní spolupracujú s rôznymi organizáciami, či univerzitami, jednoducho každý má čo ponúknuť. A všetci majú schopnosť zdieľať. Dnes ráno sme v rámci jednej zo skupinových aktivít hovorili o tom, že učenie je učenie, či už učíme deti, staršie deti, dospelých, všade platia rovnaké princípy. Takže všetci majú čo ponúknuť, či už sú z prostredia školy, univerzity alebo nejakej organizácie. Všetci majú vlastnú skúsenosť.

O: Ako by ste vysvetlili jednou vetou, čo sú „core skills" niekomu, kto tento výraz nikdy nepočul?

Ann Burgess: Sú to zručnosti, ktoré naša mládež v 21. storočí potrebuje najviac. Je to schopnosť komunikovať a efektívne spolupracovať s inými ľuďmi a nemenej dôležitá je aj schopnosť sám seba motivovať.

 

 

 

Súvisiace články

07.03.2017 11:00

Riaditeľ ZŠ musí byť právnikom, psychológom, špeciálnym pedagógom alebo ekonómom

V januári  sme si ešte zaspomínali na uplynulý rok a rozhodli sme sa ho zosumarizovať s Mgr. Alenou Petákovou, ktorá je s predsedníčkou Združenia základných škôl Slovenska a zároveň pôsobí ako riaditeľka ZŠ v Bratislave.
16.05.2019 15:07

Miro Jaroš: „Dostal som už viacero ponúk od detí, či by som mohol byť ich tatom.“

Spevák Miro Jaroš patrí aktuálne k najvyťaženejším umelcom na Slovensku, môže za to jeho projekt, ktorým sa rozhodol priblížiť k detskému publiku. Už tri roky oblieka žltú košeľu, viaže na krk červeného motýlika, aby učil deti ...
03.04.2016 20:00

Iveta Radičová: Učiteľ je vlastne tiež len študent, skúsenejší a starší

Iveta Radičová študovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1997 získala docentúru a v roku 2005 ju vtedajší prezident Ivan Gašparovič vymenoval za profesorku sociológie. V roku 1992 z...