Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: UCN
08.05.2016 06:15

Nemám rád, ani maľovanie tragických obrazov v štýle, že tu nič nefunguje

Má pedagogické vzdelanie a pôsobil ako redaktor, moderátor a hovorca. 

BRATISLAVA -  Od roku 2006 až do roku 2010 zastával post riaditeľa Komunikačného odboru Kancelárie ministra Ministerstva vnútra SR, následne v rokoch 2010 – 2012 pôsobil v pozícii riaditeľa odboru tlače a hovorcu strany SMER-SD. V období rokov 2012 – 2016 vykonával funkciu riaditeľa Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR. Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ho vymenovala vláda SR ako zástupcu strany Smer - SD 22. marca 2016.  Svoje názory v rozhovore vyjadril Mgr. Erik Tomáš.

Stali ste sa štátnym tajomníkom v rezorte, na ktorý v súčasnosti upiera zrak odborná aj široká verejnosť. Čo Vás motivovalo k tomu, že ste prijali túto funkciu? Mali ste aj inú ponuku?

Keďže je to môj prvý rozhovor pre Učiteľské noviny, dovoľte  mi na úvod pozdraviť vašich čitateľov. Priznám sa, že vo finále povolebných rozhovorov som sa rozhodoval medzi tromi rezortmi, pričom vo všetkých prípadoch išlo o pozíciu štátneho tajomníka. Vybral som si školstvo, lebo mám pedagogické vzdelanie a rád čelím výzvam. A tou pre mňa táto oblasť, aj vzhľadom na posledné procesy určite je.  V rezorte je ako sa hovorí roboty ako na kostole a ja sa práce nebojím.

Aký je Váš názor na školské prostredie z pozície štátneho tajomníka, ale aj z pohľadu rodiča školopovinného dieťaťa?

Sú to samozrejme dva odlišné pohľady, ktoré  sa ale spájajú v jednom – nemyslím si, že naše deti sa učia a vyrastajú v prostredí, ktoré by im prinášalo vo všeobecnosti plnohodnotný pocit sebarealizácie, či nekonečnej radosti. Na druhej strane však nemám rad ani maľovanie tragických obrazov v štýle, že tu nič nefunguje. Je tu historicky daný dobrý základ, ktorý je potrebné prispôsobovať dobe a potrebám praxe. Modernizovať prostredie, vzdelávacie programy, či neustále tlačiť na zvyšovanie kvality učiteľov. Inšpirovať sa najlepšími príkladmi zo zahraničia. Samozrejme to všetko si vyžaduje vyššie investície.

Váš predchodca - bývalý štátny tajomník mal na starosti agendu medzinárodných vzťahov a tiež štrukturálnych fondov. Zrejme budete naďalej v tomto zameraní  pokračovať, alebo budú aj nejaké zmeny? Ako budete smerovať tieto oblasti?

Agenda sa nanovo prerozdelí. Sekcia štrukturálnych fondov už bola podriadená priamo ministrovi. Vo vedení sa ešte stále rokuje, ale môžem prezradiť, že pravdepodobne sa budem venovať vysokému školstvu, vede a výskumu.

Myslíte ešte aj na iné oblasti v školstve, kde chcete prispieť k stabilite alebo pozitívnej zmene?

Z rezortnej agendy som prejavil záujem ešte o šport. Je o mne známe, že mám pozitívny vzťah k športu a mnoho profesionálnych i priateľských väzieb v tejto oblasti.

Čo konkrétne priravujete počas prvých 100 dní novej vlády?

Samozrejme vedenie rezortu od prvých dní celé svoje úsilie koncentruje do upokojenia situácie v školstve. Máme za sebou celý rad rokovaní so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami a mnohé ešte pred sebou. Som rád, že sa mohli zúčastniť na tvorbe programového vyhlásenia vlády. Verím v dohodu  a to v dohodu na celé volebné obdobie. Lebo iba v pokojnej atmosfére sa dajú potom prijímať systémové opatrenia, ktoré pomôžu zefektívniť a skvalitniť naše školstvo.

Boli ste šéfom tlačového odboru Úradu vlády SR,  hovorcom, redaktorom, novinárom. V týchto sférach je práca veľmi dynamická. Prináša takýto adrenalín aj post štátneho tajomníka?

Áno, moje predchádzajúce povolania boli naozaj dynamické a stresové. Ale už na úvod svojho pôsobenia na tomto   ministerstve  som pochopil, že ani funkcia štátneho tajomníka za nimi nebude zaostávať. Ale ako som už povedal, ja som sa roboty nikdy nebál a naopak teším sa na nový rozmer v mojej profesionálnej kariére.

Rezort sa snaží o lepší manažment tiež zavedením Rezortného informačného systému (RIS). Niektorí učitelia ho však kritizujú, že je s ním príliš veľa administratívy. Ako bude rezort ďalej postupovať v rozširovaní RIS?

Zaznamenal som už aj tento problém. Dá sa vyjadriť veľmi jednoducho – za veľa peňazí málo muziky. Musíme sa na to pozrieť. Bez dôkladnej analýzy   nechcem strieľať do vetra nejaké riešenia.

Zjednotenie kompetencií v školstve je ďalším bodom, o ktoré sa ministerstvo školstva usilovalo už dlhší čas. Exminister školstva Juraj Draxler avizoval, že po voľbách bude potrebné začať na túto tému rokovania s ministerstvom vnútra, ako i so Združením miest a obcí Slovenska. Čo sa bude diať v rámci zjednocovania?

Nuž priznám sa, že ja som zástanca zjednocovania kompetencii v školstve. Prinieslo by to určite väčší poriadok a dovolím si tvrdiť, že aj profesionálnejšie riadenie. Na druhej strane však máme silných oponentov. Myslím si , že aspoň v časti tejto problematiky je potrebné diskusie otvoriť. Neviem si však predstaviť, aby sa také zásadné zmeny udiali bez dohôd.

Aké inovácie by ste chcceli zakomponovať  do rezortu v dlhodobejšom horizonte?

Inkluzívne vzdelávanie nie je úplne nóvum, ale mne je tento inovatívny prístup založený na posilňovaní individuálných kvalít žiaka veľmi sympatický. Zatiaľ sa  však o ňom viac hovorí, ako realizuje. V oblasti vysokého školstva, ktoré pravdepodobne bude mojou agendou  je potrebné pozrieť sa trochu inak  na zameranie fakúlt z hľadiska  potrieb praxe. To naozaj potrebujeme toľko politológov, masmediálnych komunikátorov, či sociálnych pracovníkov?

V predvolebnej ankete pre Učiteľské noviny sa strana Smer – SD vyjadrila, že z hľadiska priťahovania mladých ľudí do školstva by bolo účelné, aby rýchlejšie rástli nástupné platy učiteľom.  Zároveň uviedla, že od roku 2013 vláda zvýšila platy učiteľom o 22 % a i naďalej deklarovala zvyšovanie platov pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Čo môžu očakávať učitelia a zamestnanci v školstve?

Môžu očakávať zvýšenie platov. Dokonca je tu záujem dať určitý dôraz na začínajúcich pedagógov. Stále rokujeme s ministerstvom financií.

Súvisiace články

25.09.2019 09:07

Zmysel života so zdravotným postihnutím

Pokračujeme v našom rozhovore s riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave s Dušanom Piršelom . Našim cieľom bolo predstaviť inšpiratívnu inštitúciu , jej prístupy a myšlienky...
07.04.2016 08:42

Plavčan: Pripravíme najväčšiu reformu školstva za posledných 25 rokov

Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) rokoval včera o znení Programového vyhlásenia vlády v oblasti školstva.