Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: Dušan Piršel
29.10.2019 13:34

Oligarchia ako riziko demokracie

Rozhovor s riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP v Bratislave tento krát na tému Oligarchia ako riziko demokracie

Pán riaditeľ ak sa máme zhovárať o oligarchii, tak by sme si mali najskôr zodpovedať dôležitú otázku kde sa vzala ...

Treba si  uvedomiť, že oligarchia je prirodzená súčasť spoločnosti, podľa nemeckého sociológa Roberta Michelsa sa vytvorí automaticky v každom ľudskom spoločenstve, komunite, organizácií. Ergo sme  s ňou stále konfrontovaní, alebo sme súčasťou oligarchie

 

Prečo práve  táto téma u Vás rezonuje ?

V tomto chaose hodnôt a v politickom ohni, v ktorom sa  naša krajina nachádza ma v súčasnosti znepokojuje skutočnosť, že materializmus bez akceptovania duchovného rozmeru bytia, ktorý prežívame sám osve je obmedzujúci a limitujúci. Dám len do popredia fakt že hmoty, matérie vo vesmíre je len 0,000 001% takže či už vo fyzike či už v životnej filozofii, venovať sa len matérii je mimoriadne limitujúce. Túžba po peniazoch majetku a moci to znamená vplyve dokáže zatemniť aj svetlé stránky intelektu.

 

Myslíte si, že oligarchovia majú živnú pôdu v kapitalizme?

Áno. Dnešný systém kapitalizmu ma za cieľ výrobu oligarchov. Ak niekto súhlasí s kapitalizmom tak súhlasí aj s tým že tu máme ľudí extrémne bohatých i naopak. V takomto ponímaní na oligarchii nie je nič zlé, je to dokonca motivujúci cieľ, ktorý kapitalizmus ponúka. Problémom dnešnej formy kapitalizmu je absencia humánnosti. Pretože cieľ nie je humanizmus ale len kapitál. Preto pomyslene bijem na poplach a upozorňujem že v súčasnej situácii potrebuje civilizácia prejsť do druhej fázy kapitalizmu t. j. s ľudskou tvárou. 

Keďže vidíme aké dopady má elita s absolútnou mocou bez ľudského rozmeru. Preto ďalším krokom pre finančnú elitu musí byť úloha  pridať  ľudský rozmer. Vtedy tu budeme mať skupinu finančne silných schopných ľudí, ktorí pridaním ľudského rozmeru začnú riešiť veci inak ako končiaci starý kapitalizmus, bez perspektívy v dnešnej dobe.

 

A ďalšia fáza?

Podľa môjho  názoru by sme sa mali dopracovať k najvyššej fáze,  kde na vrchole  bude stáť človek. Tam budú elitou ľudia s najvyvinutejším vedomím. Ti budú vedieť pracovať zmysluplne individuálne i pre celok súčasne.  Jediný spôsob ako môžu ľudia povstať zo súčasného stavu vedie cez vedomie. Preto je žiadúce pohybovať sa  na špici svetových teoretických i praktických vedomostí v tomto sektore. Len múdrosťou sa dajú prekonať plytké rieky oligarchie.

 

Môže Oligarchia negatívne vplývať na životnú dráhu mladých ľudí?

Samozrejme, že áno. Každý s veľkým vplyvom (a to oligarchovia sú) dokáže ľudí manévrovať a manipulovať priamo alebo nepriamo, pre zlo i dobro. A mladí ľudia bez zrelosti a skúseností, ale nadržaní na dobrodružstvo a novinky (mladosť - pochabosť!) sú vždy ľahkou korisťou. Mnohí mladí ľudia  si ich stavajú za modly, ktoré potom uctievajú a vzývajú, a tým sa mladým pokrútia hodnoty, pretože niektorí oligarchovia sú  prázdni a "bez hodnôt", hoci sa pasujú za "slušákov", no túžia rovnako len po bohatstve a moci.

 

Čo s tým ?

Možno by bolo by dobré oboznámiť mladých ľudí s úspešnými a poctivými podnikateľmi (oligarchami ?) .... ako bol napr.  Tomáš Baťa, John D. Rockefeller,  Steve Jobs  a mnoho iných. Našli by inšpiráciu pre svoj život. Nerád by som bol,  keby boli mladí ľudia uvrhnutí do hodnotového chaosu, za ktorým ich  čaká s úškrnom sklamanie, beznádej a prázdnota.

 

Na záver dovoľte  ešte poslednú otázku. Môže sa oligarchia presadiť ako politický systém?

Ja osobne chcem veriť tomu, že sa oligarchia tak skoro nepresadí ako politicky systém. Skôr zažijeme respektíve zažívame oligarchizovanú demokraciu, prípadne  demokraciu navigovanú oligarchami rôzneho odtieňa spoločensko-ideologického zafarbenia.