Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: UCN
24.09.2019 11:11

Plnohodnotný život pre každého občana

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím ponúka komplexnú rehabilitáciu . O význame a prínose sme sa rozprávali s jeho riaditeľom Dušanom Piršelom .

Aké je poslanie IPR ?

Cieleným činnosťami podporujeme tréning pracovných návykov a výkonu, schopnosť zaradiť sa a fungovať v pracovnom kolektíve a snažíme sa zvýšiť motiváciu našich klientov uplatniť sa na trhu práce . V našom Inštitúte máme v rámci našich činností vytvorené programy na podporu sociálnych zručností , akými sú kooperácia, asertivita, zodpovednosť voči sebe aj druhým, empatia, sebakontrola .

Mnohé firmy neradi zamestnávajú občanov so ZP . Je to tak ?

Možnože chýba väčšie povedomie jednotlivcov-vlastníkov firiem , aby zamestnávali aj takýchto ľudí . Ako ho zvýšiť ? Chce to najskôr analýzu spoločnosti , hodnôt.....

Čo znamená komplexná rehabilitácia ?

Komplexná rehabilitácia musí smerovať k ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní a potrebujú ju pre lepšie prijatie novej životnej situácie. Ide o rehabilitáciu pracovnú, sociálnu, liečebnú , pedagogickú a voľnočasovú .

 

Prezentácia prác žiakov

Ako chcete rozvíjať túto nezištnú pomoc ?

Pri ďalšom rozvoji nášho inštitútu a zabezpečovaní jeho činnosti bude i naďalej mojou prioritou snaha o uplatňovanie moderných trendov komplexnej rehabilitácie v praxi.  Za týmto predsavzatím, vysloveným niekoľkými slovami sa skrýva rozsiahly proces, ktorým budem prispievať k rozvoju komplexnej rehabilitácie na Slovensku, k vybudovaniu medzinárodného odborného uznania pre Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a významným cieľom má byť najmä aktivizácia občanov so zdravotným postihnutím  a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností. Zmyslom týchto aktivít má byť ďalšie rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov z postihnutia .

Čo máte najradšej na Vašej práci?

 Dobrý pocit po nej, keď sa práca naozaj podarila . Ak sa nám podarí vychovať životaschopného a efektívneho dospelého človeka .

Čo je najťažšie na Vašej práci?

 Vidieť neustále nového klienta  ako nového človeka, hoci prišiel s tisíckrát predtým riešeným problémom . A tiež bojovať s predsudkami , že sme Inštitút pre mrzáčikov .

Čo by ste zmenili na Vašej práci?

Bolo by potrebné prijať zákon o zjednotení posudkovej činnosti .

Vybral by ste si znovu túto oblasť ?

Áno, práca so zdravím a utrpením  jej dáva osobitý rozmer.

Vysoké nebo nad hlavou a pevná zem pod nohami –  také by malo byť krédo každého, kto sa snaží niečo rozvíjať, budovať a zveľaďovať. A na záver mi dovoľte vyzdvihnúť ešte jednu perspektívu do budúcnosti: opodstatnenosť našej práce a činnosti bola dokázaná aj v horších časoch, preto veríme, že ostane aj naďalej na scéne spoločenských potrieb. Na to potrebujme všetci vynaložiť veľa každodenného poctivého úsilia. Verím, že spoločne to dokážeme.

Súvisiace články

07.05.2016 06:15

V téme školstva musí byť v centre pozornosti kvalitné vzdelávanie

Pôsobil ako učiteľ na ZŠ a  MŠ v obci Svinia v okrese Prešov. 
05.02.2020 09:03

Rozhovor o Grafickom dizajne na SŠUP animovanej tvorby.

Grafický dizajn je štúdijný odbor, ktorý založila na SŠUP animovanej tvorby zriaďovateľka školy Mgr.Viera Zavarčíková. Študijný odbor grafický dizajn je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby grafického priemyslu...
22.11.2016 07:30

Pozitívna psychológia nabáda k zlepšovaniu podmienok pre osobnostný rozvoj učiteľov a žiakov

Prečítajte si rozhovor s docentkou Evou Szobiovou, ktorá nám porozprávala o pozitívnej psychológii a jej využití na školách.