Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: Dušan Piršel
14.05.2020 09:58

Pokračovanie v krátkych rozhovoroch s riaditeľom IPR na Mokrohájskej Dušanom Piršelom tentokrát na tému Covid – 19 , kde ťa ľudia stále berú ......

Pán riaditeľ ako sa pozeráte na súčasnú pandémiu s Covidom – 19 ?

Súhlasím s mojim priateľom, ktorý tvrdí,  že Covid -  19  respektíve jeho pandemický charakter je problém celkového spôsobu života po novoveku, ktorý nerešpektuje lokálne odlišnosti a špecifiká daného klimatického prostredia. Prepojenosť sveta a predstava, že môžeme všetko a máme moc nad životom . Albert Camus v románe Mor na to upozorňoval, no my sme žiaľ v tomto smere nepoučiteľní. Akékoľvek rady na miestnych politikov  sú pravdepodobne zbytočné, ak  sa podriaďujeme globálnemu trhu. Ten nakoniec vyhrá. Nepredanú produkciu (ktorá už roky prekračovala dopyt) zahrnie  možno za straty v pandémii s koronou, vyžiadajú si elimináciu strát (podobne ako to bolo pri zlyhaní bank a zaplatili sme to všetci). Vytvorí sa tlak na očkovanie, čím sa preplatí dlhoročný vývoj a výskum a vytvorí sa náležitý zisk a tlak na povinnosť očkovať .  Držím palce politikom, ale aj všetkým občanom, aby si našli svoje stratégie, ako to zvládnuť v plnej spokojnosti. Rešpekt, úcta, empatia citlivosť  a láska nám v tom tiež môžu pomôcť. Hlavne  láska k múdrosti nás vedie aj k láske k ľuďom a teda láskavosti i zhovievavosti, a to nehovorím, že by sme nemali byť aj v tejto oblasti  kritickí.

 

Často spomínate , že v súčasnosti potrebujeme  manifestovať lásku, kreativitu a múdrosť . Prečo ?

Ak má mať náš život zmysel, tak by sme mali vedieť zmerať jeho efektivitu. Ale mýlia sa tí, ktorí to robia prostredníctvom výšky investícií, finančných zdrojov alebo výmery nehnuteľností. Láska sa odmerať nedá, a predsa sa o ňu snažíme od narodenia až po smrť. Múdrosť
neodvážime na miske váh, a predsa investujeme čas i námahu, aby sme si zväčšovali nehmotné vlastníctvo našich myslí. Ani kreativitu nemožno nájsť na chodníku voľne pohodenú, a predsa zbierame nielen vizuálne podnety, aby sme vytvárali nové hodnoty. Osobne si myslím, že láska a pravda nikdy nezvíťazia, maximálne tesne prehrajú a blbosť je nekonečnejšia ako vesmír.
 

Myslíte si,  korona dokáže zvrátiť globalistické konzumné smerovanie nášho sveta a  súčasnú zakonzervovanú konzumnú spoločnosť ?

Korona je zjavne  podnet zvonku a človek sa môže zmeniť len zvnútra a katastrofické scenáre by som nešíril. No zároveň sa priznám  a mám obavu,  že  napokon tá korona slabo zatriasla s tou našou prítomnosťou. Napríklad keď vidím fotografie, ako sú ľudia zrazu odtrhnutí z reťazí, v Nemecku či Česku, ale stačilo sa pozrieť aj na hrádzu v Bratislave... a tak sa obávam, že veľmi rýchlo vkĺzneme naspäť do starých koľají ženúcich nás k zisku. Dúfam, že svet sa opäť nerozbehne ešte prudšie, rýchlejšie. Samozrejme, že nám nesmie byť ľahostajná ekonomická mortalita .

 

Ako dosiahnuť v predmetnej veci terapeutický efekt ?

To by bolo asi na Nobelovku, ak by to niekto vedel. Ale premýšľaním a diskusiami sa môžeme k tomu aspoň priblížiť, ale cení sa aj snaha o priblíženie, hoci neúspešné.
 

Dala by sa podľa Vás  celá táto situácia využiť na masívnu kampaň  ?

Podľa mňa áno. Hlavne pre celkové ozdravenie populácie, posilnenie tela aj ducha a s tým súvisiace zmeny stravovacích návykov a posilnenie imunity. Po prehrmení tohto "cirkusu" by sa dalo navrhnúť, ( trochu to nadľahčím ) aby napríklad  MUDr. Bukovský s rozumne cielenými radami edukoval obyvateľstvo v tomto smere. Ďalej by som možno poprosil  ministra školstva, aby prepašoval do škôl výchovu o zdravom životnom štýle už medzi mládežou s návratom voľnočasových aktivít po škole, ako to bolo kedysi a s vylúčením fast foodových náhrad často nedobrých školských obedov. Pána  ministra pôdohospodárstva, by som poprosil,  aby reálne zvýšil potravinovú sebestačnosť štátu . A naposledy by som nabádal pána ministra zdravotníctva, aby premenoval svoje ministerstvo na ministerstvo zdravia, a nech sa prevencia, osveta a zdravý životný štýl zakotvia ako povinnosť pre všetkých - pre pacientov, výrobcov nezdravých jedál i rodičov, aby sme viedli deti k tomu, že sa starajú nielen o svoje bývanie, nové auto či oblečenie, ale najmä o vlastné telo, psychicky i fyzicky . Uvidíme teda   čo a ako bude. Skôr asi  vyhrám v EURO jackpote ako v predpovedaní budúcnosti, ale základné morálne princípy ľudskosti, čestnosti a charakternosti  by mali platiť. Charakter totiž obohacuje mužov a ženy, keď ich opúšťa mladosť.

 

Ešte peknú myšlienku na záver :)

Prajem učiteľom  veľa úspechov, trpezlivosť a múdrosť pri práci so študentami a tiež aj množstvo pozitívnych stimulov k ich ďalšej vedeckej a pedagogickej práci.

 

Ďakujem za rozhovor

Súvisiace články

18.09.2018 09:29

Ján Rau, mladý klavirista, ktorý vydáva známe diela vo vlastnej interpretácii

Skladby Prokofieva, Rachmaninova, Liszta a ďalších svetoznámych umelcov vo vlastnej interpretácii zaznamenal Ján Rau na CD nosiče, ktoré vydáva vo vlastnej réžii. O všetky náležitosti sa pritom stará sám.
23.10.2017 18:30

Divadlo proti extrémizmu

Už nejaký čas funguje na Slovensku zaujímavý divadelný projekt s ušľachtilým názvom Divadlo proti extrémizmu. Podľa vyjadrení jeho tvorcov sú najdôležitejšou cieľovou skupinou študenti a pedagógovia stredných škôl. O tom, aké c...