Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: Dušan Piršel
18.10.2019 19:14

Pokračovanie v sérii rozhovorov s riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP v Bratislave...

...tentokrát o morálnom , alebo spravodlivom Slovensku

Prečo pán riaditeľ o tejto téme?

Nie je mi  ľahostajný osud životnej dráhy mladých ľudí . Spoločnosť , v ktorej  žijeme  čelí doteraz nepoznaným výzvam a rizikám a možno aj preto sa zamýšľam nad otázkou , či sa    môžeme  dopracovať k spravodlivej, morálnej   spoločnosti.

 

Morálne, alebo spravodlivé Slovensko?

Aj keď, úprimne, obe sú v jej absolútnej podobe skôr chimérou a tak ak si nechceme klamať do očí  hovorme skôr o Spravodlivejšom Slovensku.  Spravodlivé Slovensko sa mi  pozdáva viac, než to morálne, slušné. Čo to znamená slušné , že nebudeme  pľuvať na chodník, nadávať a pod.?  Veľmi často sa koncepty spravodlivosti rodia ako reakcie na dobové nespravodlivosti a to sa nemení ani v 21. storočí.  Spravodlivosť je odvodená od zákonov - od práva . Spravodlivosť veľmi úzko súvisí s orgánmi ochrany práva (polícia, generálna prokuratúra, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo vnútra).

 

Kde treba hľadať živnú pôdu nespravodlivosti?

Chcel by som len potvrdiť známu skutočnosť, že všetko padá odhora nadol, čiže, ak sa navrchu politickej pyramídy nedodržujú zákony alebo sa prijímajú účelovo zmätočné a nevýhodné zákony pre veľkú skupinu ľudí v dolnej časti spoločenskej pyramídy, tak nemá slušnosť a spravodlivosť dobrú živnú pôdu v spoločnosti.

 

Načo sa treba zamerať?

Viac sa treba zamerať na kultivovanie nášho života , rozpracovať hodnoty, intelektuálny rast , namiesto prepadu a vychovávať  k pozitivite .  Spravodlivosť možno vybudovať aj  vtedy, ak prijmeme, že život a tým aj spravodlivosť nás prekračuje, že život je dar a výzva, ktoré nie sú vymáhateľné, ale individuálne, ak nepodľahneme presvedčeniu, že možno spravodlivosť nastoliť len zákonmi. Spravodlivosť je aj o tom, či na dar života, ktorý som dostal, viem spravodlivo odpovedať tak, že budem darovať a obetovať život pre iných, aby dar mohol pokračovať. Spravodlivosť sa nevzťahuje iba na jednotlivca, ale na podmienky, v ktorých jednotlivci môžu ďalej rozvíjať dar života pre iných.

 

Čo potrebujeme?

Potrebujeme osvietených ľudí, ktorí krajinu potiahnu vopred a hlavne POTREBUJEME VÍZIU. Potrebujeme niekoho, kto víziu Slovenska v budúcnosti aj reálne predstaví, bude ju ťahať a uskutočňovať. . Podľa odborníkov,   spravodlivosť je asi tretia najviac pociťovaná, t. j. najsilnejšia emócia, hneď po láske a strachu. Preto ma budovanie spravodlivej spoločnosti význam, lebo z dlhodobého hľadiska je to jeden z atribútov jej prežitia.

 

Aký je Váš názor na protesty  mladých ľudí za slušné Slovensko?

Často spomínam, že 200 ľudí na ulici pôsobí údernejšie ako 200 strán vedeckej analýzy .  Demokracia má svoje inštitúty, a medzi ne nepatrí ulica a vulgárnosť . Tí mladí ľudia sú už dnes v problémoch, len im to akosi nedochádza práve preto, že sú mladí. Ale kričať  na námestiach asi  nestačí. Treba začať sám od seba – to je omnoho ťažšie, ako to kričanie. Predpokladám, že mnohí z nich sa zúčastnia volieb 2020 a že budú voliť nové, nie tradicionalistické prístupy k riešeniu tých najrôznejších problémov. No a čo si zasejú, to budú žať.

 

Na záver ešte otázka ako z toho von?

Odpoveď je ťažká . Kompetencie, kontrolu a právomoci môžeme ľuďom zmeniť, ale ľudí, ich väzby a priateľstvá nezmeníme ani zákonom .  Tak ako som spomínal , potrebujeme osobnosti .  Ale kde niet osobností, vzory budú fiktívne, umelé, také filmové.   

Súvisiace články

04.10.2019 13:55

Ekológia myslenia vyžaduje dokonale poznať fungovanie procesov na celej Zemi

Rozhovor s riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu nie len o komplexnej rehabilitácie
17.12.2019 10:35

Rozhovor s Katarínou Lazárovou, učiteľkou fotografického dizajnu na SŠUP animovanej tvorby

Mgr. Katarína Lazárová Po štúdiu Pedagogickej fakulty Komenského univerzity v odbore učiteľstvo výtvarného umenia pokračovala na VŠVÚ v Bratislave, kde absolvovala doplnkové dvojročné štúdium v ateliéri Laboratórium fotografie...
24.11.2016 06:30

Oľga Nachtmannová: Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutnosťou

Novovymenovaná štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová poskytla krátky rozhovor bulletinu o vzdelávaní dospelých TOP EDU SK, ktorý vydáva slovenský EPALE tím pre Elektronická platfor...