Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: Dušan Piršel
11.09.2020 15:26

Rozhovor s riaditeľom IPR Dušanom Piršelom na Mokrohájskej 1 o smutných symptómoch v súčasnosti

Vážený pán riaditeľ, ktoré symptómy máte na mysli?

Chamtivosť,  plytkosť a populizmus. Samozrejme, že ich je medzi nami viac.

 

Ako by ste charakterizoval chamtivosť?

Podľa mňa je chamtivosť prejavom hodnotovej orientácie na majetok a vlastnenie vecí, čo je zase dôsledok jednak materialistickej výchovy, jednak materialistickej kultúry. Zjavne  to súvisí aj s tým, že  zlo je atraktívnejšie, lebo rýchlejšie vedie k úspechu, prospechu. Ak si daný človek odmyslí, že je to na základe  škody iného,  nie je to asi  otázka humanizmu, pretože ten je sekundárny. Primárne  môže  ísť  popretie svedomia. Bolo zaujímavé sledovať,  že počas Covidu 19  keď  to bolo ťažké  na začiatku ľudia sa vedeli rýchlo preklopiť do modelu života aký zažívala naša generácia za mlada, že nemusíme všade byť, ani všetko vidieť, ani všetko zažiť a dokonca nemusíme ani všetkému rozumieť a predsa môžeme  byť šťastní. Človek, ktorý sa dostane do pasce chamtivosti, sa postupne dostane na úroveň, keď veci, ktoré v skutočnosti nemajú hodnotu, začne stavať vysoko a veci, ktoré hodnotu majú, zasa klásť dole. Alebo, čo je ešte horšie: veci, ktoré majú skutočnú hodnotu, začne zamieňať za veci, ktoré sú v skutočnosti bez hodnoty. Protipólom chamtivosti je štedrosť . Na Slovensku sa štedrosť dala priamo merať napríklad predajom množstva kvasníc. Slovenky znova začali vypekať a nie pre seba ale pre celé rodiny a známych. Lenže situácia s Covidom 19  sa začína zhoršovať  a často  rozmýšľam či nie je v súčasnosti  vo svete aj   dobrá zámienka pre akékoľvek rozhodnutie, vrátane zavádzania prvkov  mäkkej diktatúry. Navyše to môže byť výborný zdroj veľkých  budúcich ziskov farmaceutov, no ale pre ľudí je dôležitý život a zdravie a v každom prípade to nesmieme podceniť.

 

Ako prosím Vás vnímate  plytkosť?

Plytkosť by som skôr pozoroval ako "šetrenie časom". Dobrý výrobok, dielo myšlienka potrebuje čas a niekedy veľa času napr. stavba katedrál, stavba vodných diel .  A keďže  čas nemáme musíme sa uspokojiť  a uspokojíme s nepodarkom, nedokončenou vetou, opísanou prácou, ospravedlnením chýb a nakoniec aj kategorizovaním zla ako dobro len aby sme nestrácali čas so svedomím.  Na druhej strane táto plytkosť  nie je vždy  v nedostatku času, že sa uspokojíme s napr. nedokončenou vetou, ale problém tkvie často  v tom, že my priam žiadame vetu nedokončenú, aby sme nemuseli domýšľať nejakú hĺbku, aby sme to mali pohodlné a bezmyšlienkovité. Toto začína už pri výchove detí.  Čo dieťa spraví  je často  fantastické, geniálne, každý  študent je génius a keď  mu niekto povie pravdu, že je vlastne slabý  ma veľký problém frustrácie a pocit nedocenenia. To len preto, že sa veci nepomenovali tak ako sú ale bolo treba byt politicky korektný aby sme sa nebodaj nedotkli jeho EGA. A teraz tu máme Slovákov čo si nevedia povedať robíš  to polovičato.  Ešte vo fabrikách alebo v malých pracovných skupinách a na stavbách si vedia povedať kde je hranica flákania, ale napríklad  v univerzitnom prostredí nik nemá odvahu povedať kolegovi, že len predstiera výskum a sa zašíva.

 

 

Ešte krátko k populizmu

Je to  veľmi zlý vírus pochádzajúci od ľudí. Podľa môjho názoru populisti vedia nanajvýš pomenovať problémy, horší sú už pri ich riešení.  Zaujímavé, že proti nemu nehľadajú očkovanie a ani žiadnu protilátku respektíve  liek na posilnenie imunity teda múdrosti. A múdrosť?  tá sa jednoducho musí odsedieť (nad knihami, v škole, pri premýšľaní )  a prežiť (a nie si myslieť, že si ju možno kúpiť ) .

 

Čo je to vlastne múdrosť?

Páči sa mi definícia múdrosti od pána profesora Mirona Zelinu. Je viac než inteligencia, viac než schopnosti. Je to totálna kvalita osobnosti človeka. Symbióza inteligencie, tvorivosti a charakteru, emocionálnej zrelosti. A najmä niečo, čo možno trénovať, rozvíjať a pestovať.
 

 

V čom vidíte ešte v súčasnosti problém?

Keď nedôjde k revolúcií hlavy a srdca, nebude to  cesta  do raja ale, naopak cesta do pekla .Súčasný životný štýl postavený na komercii, práve sa snaží speňažiť tieto potlačené ľudské emócie a umelo vytvárať tieto ,,city". Je mimoriadne dôležité, aby si človek zachovával a pestoval zdravý úsudok, primeraný odstup od všetkého konzumného, a pozeral sa namiesto do mobilu viac do samého seba.